Agenda

Timing

Toelichting 

13.00u.

1.1 Resultaten enquête sociaal statuut magistraten

1.2 Gevolgen en impact arrest hof van beroep Brussel 6/11/223 (wettelijke kaders)

14.30u.

2.1 Ontwerp KB verkiezingen van het College

15.00u.

3.1 Bezoek van de minister van justitie en het kabinet – Overleg met het College

  • prioriteiten nieuwe minisiter
  • visie wettelijke kaders & autonoom beheer
  • impact sociaal statuut
  • gerechtelijke achterstand (Brussel) & uitspraken EHRM
  • defederalisering justitie

16.00u.

4.1 Stavaza en voorbereiding AV korpschefs 12/12

  • beheersplannen en beheersovereenkomst
  • subsidiariteit

4.2 Nieuws en voortgang project ‘autonoom beheer’

17.20u.

5.1 Aandachtspunten/bezorgdheden met betrekking tot personeel Steundienst

17.35u.

6.1 Goedkeuring van het ontwerp van het PV van de Collegevergadering van 20/11/2023

6.2 Boordtabel van de Collegebeslissingen -Ter info