Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Personeelsplan Steundienst en de stand van zaken aanwervingen > validatie voorgestelde prioriteiten

13.30 u.

2.1 Stand van zaken traject autonomie en organisatiestructuur (P&O)

14.30 u.

3.1 Evaluatie-systeem van de magistraten: toelichting en bespreking advies HRJ

15.15 u. 4.1 Goedkeuring van toewijzingsbeleid IT-materiaal
16.00 u. 5.1 Stand van zaken / knelpunten databank vonnissen – Verslag werkzaamheden Beheerscomité
17.00 u. 6.1 Goedkeuring van het ontwerp PV van de College-vergadering van 20 maart 2023
6.2 Boordtabel van de Collegebeslisisngen
17.30 u. 7.1 Applicatie KM contingent: validatie werkproces