Hoven en rechtbanken in België

Hoe zitten onze rechtbanken en hoven in elkaar? Ontdek hier de werking en organisatie van onze rechtbanken en hoven.
 • Bevoegdheden
  Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Voor strafzaken, fiscale zaken en problemen van sociaal recht kan u niet terecht bij de vrederechter. De vrederechter staat dicht bij de burger en is daarom ook vlot bereikbaar.
  187 kantons met 229 zetels
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  De politierechtbank behandelt voornamelijk overtredingen en verkeersmisdrijven
  15 politierechtbanken
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  De rechtbank van eerste aanleg is de rechtbank met de meest uitgebreide bevoegdheden, zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.
  12 gerechtelijke arrondissementen - 13 rechtbanken van eerste aanleg
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  De arbeidsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij heeft heel wat bevoegdheden inzake arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast heeft de arbeidsrechtbank een aantal bevoegdheden die voorzien zijn in bijzondere wetten.
  9 arbeidsrechtbanken
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  De ondernemingsrechtbank is een gespecialiseerde rechtbank. Zij neemt kennis van geschillen tussen ondernemingen.
  9 ondernemingsrechtbanken
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, inclusief de familie- en jeugdrechtbank, of de ondernemingsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het hof van beroep.
  5 hoven van beroep
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  Het hof van assisen behandelt de zwaarste misdrijven, zoals moord en doodslag, poging to moord, poging tot doodslag, gijzeling met dodelijke afloop, zware zedendelicten, enz.
  11 assisenhoven
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  Als een van de partijen het oneens is met een beslissing van de arbeidsrechtbank, kan deze in beroep gaan bij het arbeidshof.
  5 arbeidshoven
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam:
 • Bevoegdheden
  Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege. Het oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.
  1 Hof van Cassatie
  Vind een rechtbank via de rechtbanknaam: