Advies en steun

 • Advocaat

  De Orde van Vlaamse Balies is de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocatuur.
 • Gerechtsdeurwaarder

  De gerechtsdeurwaarder is een openbare en ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent onder het statuut van een vrij beroep. Hij heeft dus een...
 • Huurdersbond

  De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders.
 • Justitiehuis

  Een justitiehuis is een dienst bij Justitie die informatie verstrekt over justitie en een aantal kerntaken heeft.
 • Notaris

  Het notarieel werkterrein is behoorlijk breed. Voor sommige materies is de tussenkomst van een notaris wettelijk verplicht (het afsluiten van een...
 • OCMW

  Een OCMW, voluit 'Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor...
 • Unia

  Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
 • Vakorganisaties

  Werknemersorganisaties en organisaties van zelfstandigen komen op voor de belangen van hun leden.
 • Verbruikersunie

  Een verbruikersunie is een organisatie die zich bezig houdt met de bescherming van de gebruikers.
 • Verzekeringsmaatschappij

  Een verzekeringsmaatschappij is een bedrijf dat verzekeringen aanbiedt.