De gerechtsdeurwaarder is een openbare en ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent onder het statuut van een vrij beroep. Hij heeft dus een dubbele professionele identiteit: hij is openbaar ambtenaar én hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige.

Ook de gerechtsdeurwaarder kan u helpen, bijvoorbeeld bij het invorderen van schulden.

Indien u meer wenst te weten over de mogelijkheden daarvan, klik dan hier voor een brochure afkomstig van de FOD Justitie.

De website van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kan u hier raadplegen.