13.00 u. 

1. JUR 

1.1 Databank vonnissen en arresten 
- beheerscomité: vertegenwoordiging Zetel en voorzitterschap 

1.2 Aanwijzen vertegenwoordiger WG strafuitvoeringswetboek (vraag kabinet) 

1.3  Ontwerp Collegeadvies in zake WIO diverse bepalingen en digitalisering  

14.00 u. 

2. HRM 

2.1 Retour van de entiteiten inzake functieweging niveau A 

2.2 Voorbereiding parlementaire hoorzitting 30 jan 2024 – WO-tuchtprocedure en evaluatie magistraten  

(Feedback aan college van standpunt) 

2.3 WO Sociaal statuut – stand van zaken  

15.00 u. 

3. Opvolging 

3.1 Goedkeuring van het ontwerp PV College dd. 15 & 22 januari 2024 
3.2. TER INFO: Boordtabel collegebeslissingen 

15.00 u. 

4. Varia