13.00u 

1. JUR 

1.1 Informatieflux en vertegenwoording Eurojust EJCN 

13.30u 

2. ICT 

2.1 Digitalisatie van justitie - voorbereiding Steerco  

 

2.2 Feedback werkzaamheden DTO (beleid AI, beleid zetel i.v.m. gebruik data en vonnissen) 

15.00u 

3. JUR 

3.1 Ontwerp College-advies WO digitalisatie en diverse bepalingen  (onderdeel toegang magistratuur, uitbreiding 3de weg) 

3.2 Méthodologie GDPR-compliance RO 

16.00u 

4. HRM 

4.1 Project ‘griffier van de toekomst’ > context & digitalisering justitie, college-brainstorming, werkzaamheden 

4.2  Verdeling van de referendarissen 

17.00u 

5. TPT 

5.1 Voorbereiding memorandum College: approach en methodologie 

17.30u 

6. Opvolging 

6.1 Goedkeuring van het ontwerp PV van de Collegevergadering van  18 december 2023 
 

6.2 Boordtabel beslissingen van het  College – ter info 

17.45u 

7. Divers 

7.1 Update masterplan gebouwen