Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Toelichtingen voorbereiding van de budget-cyclus 2024

13.30 u.

2.1 Samenwerking met de 5 ressortelijke communicatie-experten (taakprofiel, 
samenwerking met persmagistraten, leiding en aansturing)

14.15 u.

3.1 Strategische doelstellingen College & entiteiten via beheersplannen 
 +feedback klankbordoverleg

15.00 u.

3.2 Subsidiariteit

15.30 u.

4.1 Stand van zaken van de gerechtskosten (31/03/2023) 

16.00 u.

5.1 Interpretatie van de wetsbepalingen inzake de hoofdgriffiers-mandaathouders
 + nota van de Raad van hoofdgriffiers

17.00 u.

6.1 Goedkeuring van het ontwerp PV van de Collegevergadering dd. 3 april 2023
6.2 Boordtabel Collegebeslissingen ter inzage

17.15 u.

7.1 Incident nota