Agenda

Timing

Toelichting 

13.00u.

Stand van zaken ‘autonoom beheer’ en toelichting aan de korpschef

14.00u.

1.1.Voorstel vacatureplan magistraten

1.2. Principes vacatureplan gerechtspersoneel

15.15u.

2.1 Centraal register vonnissen (stand van zaken / beheerscomité / voorzitterschap)

16.00u.

3.1 Mappenstructuur penale dossiers > rollen en rechten

16.30u.

4.1 Periodiek overleg met het kabinet (bezoek M Steenbergen & A Durwael

PUNTEN CHR

  • Wijziging KB ter organisatie verkiezingen College 
  • Mandaathouders-hoofdgriffiers: stand van zaken / voortgang
  • Sociaal statuut magistraat
  • Evaluatie en tucht magistraat
  • Tuchtrechtbank gerechtsdeurwaarders en notarissen

PUNTEN Kabinet

  • Autonomie
  • Digitale kopie in de fase regeling rechtspleging
  • Delegaties en samenwerking binnen de pijler zetel
  • Aandachtspunt raadplegingen databanken
17.30u.

5.1 Treintickets 1ste klasse voor de korpschef

5.2 FEDCOM – bestedingen van budget – communicatie aan directiecomités

18.00u. 6.1 Trimestriële feedback Steundienst