Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Stand van zaken na ‘plenaire’ 16.12 en voortgang van de werkgroepen traject autonomie

13.45 u.

2.1 Trimestriële feedback werkzaamheden SD:

  • a) ICT
  • b) COM

14.30 u.

3.1 Periodiek overleg met het kabinet

15.30 u.

4.1 Communicatiestrategie INTERN (korpschefs, hoofdgriffiers, directiecomités en attachés managementondersteuning > agenda College, pv’s College, nieuwsbrieven

16.15 u.

5.1 GDPR implementatie RO/zetel: stand van zaken

17.00 u.

6.1 Project telefonie

17.30 u.

7.1 Goedkeuring ontwerp pv College 05.12.2022 & nalezing / bespreking pv’s september – november 2022

7.2 Boordtabel collegebeslissingen ter info

8.1. Rapportage gerechtelijke attachés (Zetel/OM)

8.2. Veroordelingen Belgische staat in asielprocedure en opvangvoorzieningen