Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Stand van zaken traject ‘autonomie’ (verzelfstandigd beheer) - retour plenaire 29 mei - Voorbereiding AV 14 juni 2023 (voorbereidende toelichtingen, feedback conferenties, quid overleg ASM en ruimere magistratuur)

1.2 Resultaten AMAI I en implicaties op de komende voorstellen vacatureplannen

14.30 u.

2.1 Vlaams protocol slachtofferzorg:
- advies terrein (incl werklast)
- aanduiden vertegenwoordiger in de commissie slachtofferzorg

2.2 GDPR O.V. - stand van zaken na overleg kabinet & verdere actie/implementatie - opvolgen nieuw wetgeving en reglementering (centraal register, video-conferentie en SMS RO IV

15.30 u.

3.1 Projectfiche griffier toekomst

3.2 Gebuco P&O : Delegatie van de Zetel

3.3 IAM - Identy & access-management

3.4 Besluit van OM over de verdeling van magistraten in opleiding per rechtsgebied (ter info)

16.45 u. 4.1 Goedkeuring van de ontwerpen PV College dd. 17/4, 8/5, 15/5, 24/5 en 31/5
4.2 Boordtabel Collegebeslissingen
17.00 u. 5.1 Wettelijke verankering netwerk familierechters – voorstel wetsaanpassing
5.2 Organisatie vergaderingen Bureau en College i.f.v. (gemeenschappelijk) autonoom beheer / niveau
5.3. Behoeften steundienst en ondersteuning DIRCO4’s (GDPR)