13.00 u. 

1. WER 

1.1 Personeelsplan Steundienst - stavaza 

13.30 u. 

3. TPT 

3.1 Voorbereiding van de algemene vergadering korpschefs en hoofdgriffiers op 20 februari 2024 (Collegerapport AMAI) 

14.15 u. 

4. HRM 

4.1 Budgettaire update 

4.2 Contract bepaalde duur referendaris TPI Luik 

      Heropenen plaats Hof van beroep Luik   

 

15.00 u 

5. ICT  

5.1 Demo JUSTMASK + link JUSTSIGN en JUSTJUDGMENT 

5.2 ECLI - Afkortingen van Hoven en Rechtbanken voor de European Case Law Identifier 

16.45 u. 

6. Opvolging 

6.1 Goedkeuring van het PV van het College van 29 januari en 5 februari 2024 

6.2 Boordtabel collegebeslissingen 

17.30 u. 

7. Varia 

7.1 Aanbevelingen XII Greco voor wat betreft de zaakverdeling binnen een rechtbank 
7.2 Algemene vergadering juni: datum / onderwerpen?