Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Stand van zaken van het project autonomie (feedback van de IKW’s en de ministerraad 08.09.2023)

1.2 Algemene vergadering: agenda 2023-24 + inhoud

14.00 u.

2.1 Bezetting van de gerechtsgebouwen door andere openbare diensten

14.30 u.

3.1 Feedback vergadering ‘veiligheidsattest’ (maandag 11.09.2023)

3.2 Stand van zaken PP van de steundienst en rekruteringen

3.3 Aan het College gevraagde adviezen:

- voorontwerp van wet rond de evaluatie van de magistraten

- voorontwerp van wet rond het sociaal statuut van het gerechtspersoneel.

15.30 u.

4.1 Persrichtlijnen en problematiek van de anonimisering van de vonnissen

4.2 Boordtabel van de Collegebeslissingen - Ter info

16.00 u.

5.1 Goedkeuring van het ontwerp van het pv van de Collegevergadering van 21.08.2023 en 04.09.2023

5.2 INFO: opvolgingstabel van de beslissingen van de H&R

5.3 Stand van zaken van ‘Supplychain’

5.4 Aanwijzing van een magistraat om in het hof van beroep van het IGO te zetelen

5.5 Ouderschapsverlof magistraat: standpunt College in huidig wettelijk kader