Agenda

Timing

Toelichting

13.00 u.

1.1 Voorbereiding en traject vacatureplannen budgetfiches

1.2 Het project EU griffier

1.3. Stand van zaken dossier weging functies niveau A

14.00 u.

2.1 Periodiek overleg tussen College en kabinet, met bezoek van de minister

  • communicatie (aanwervingen)
  • flexiblele kaders
  • aanwervingen niveau griffies
  • functieweging niveau A
  • budget autonomie
  • feedback hertekening gerechtelijk landschap)
15.00 u.

3.1 Personeelsplan Steundiensten stand van zaken lopende aanwervingen

3.2 Trimestriële rapportering van de Steundienst: Cel statistiekcel HRM

15.45 u.

4.1 Projet “Nettoyage du stock”: Proposition d’adaptation du planning et de la méthodologie de clôture automatique des affaires pendantes

4.2 Nouvelle directive relative aux dossiers de protection des personnesau sein des justices de paix

16.15 u. 5.1 Voortgang en stand van zaken ‘autonomie’ na het ‘closing-seminar’ op 3 en 4 februari 2023
17.00 u.

7.1 Goedkeuring van het ontwerp PV Collegevergadering dd. 16.01.2023 en 30.01.2023

7.2 Boordtabel Collegebeslissingen ter info