De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burgers staat. Hij behandelt enkel burgerlijke zaken.

Die nabijheid weerspiegelt zich vooral in het groot aantal vredegerechten verspreid over het hele Belgische grondgebied en het feit dat de vrederechter in veel zaken ter plaatse komt bij de burger.  

Een gerechtelijk kanton kan één of meerdere gemeenten omvatten, met uitzondering van de grote steden, waar elk kanton overeenkomt met een stadsdeel.

De vrederechter houdt zich met allerlei soorten problemen bezig. U vindt meer informatie over zijn bevoegdheden onder de rubriek "vredegerechten".

Categorie
Zittende magistraten
Zetelt in