De rechter in de politierechtbank zetelt alleen. Tijdens de zitting wordt hij bijgestaan door een griffier.

Bij strafzaken is het openbaar ministerie op de zitting aanwezig. Het wordt vertegenwoordigd door de procureur des Konings, de afdelingsprocureur, de eerste substituut of één van de substituten van de procureur des Konings.

 

Categorie
Zittende magistraten
Zetelt in