13/11/2023

Many ideas grow better when transplanted into another mind than the one where they sprang up – Oliver Wendell Holmes

Leren van elkaar, ook bij justitie!

Het Europees Network voor Justitiële opleiding (EJTN) in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) en van de Europese Commissie organiseert en stimuleert uitwisselingen tussen rechtbankvoorzitters en procureurs uit verschillende Europese lidstaten.

Deze ontmoetingen stellen senior leidinggevenden bij justitie in staat om hun leiderschaps- en managementvaardigheden te ontwikkelen op verschillende gebieden, waaronder media, informatie- en communicatie technologieën, HR en financieel management (Jaarverslag 2022 EJTN).
 
Afgelopen week ontving Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Jan Sedláček, voorzitter van de rechtbank van Brno. De Tsjechische collega was ook te gast bij het College van de hoven en rechtbanken. Hij nam er deel aan vergaderingen waar onder meer aan bod kwamen het project autonoom beheer van de rechtbanken, de werklastmeting en de communicatie van justitie.

 

Europees Network voor Justitiële Opleiding