In 2014 werden de meer dan driehonderd bestaande hoven en rechtbanken, met uitzondering van de Brusselse vredegerechten, gegroepeerd in 49 gerechtelijke entiteiten met behoud van de lokale vestigingen.  Het bestuur van elke gerechtelijke entiteit werd aan een directiecomité toevertrouwd.

Elk directiecomité wordt door een magistraat-korpschef voorgezeten. In datzelfde jaar werd ook het College van de hoven en rechtbanken opgericht. Het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van België. 

Ontdek meer in deze brochure.

Bron:

College van de hoven en rechtbanken

Versie:

Maart 2024

Deze brochure interesseert je misschien ook?