Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter - Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier - SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Openingsuren

Voor de openingsuren van de griffies: zie de respectievelijke afdelingen

Nieuws

01

Specifieke info over de afdelingen, klik op de gewenste afdeling onderaan of hier

02

Brieven, conclusies en stukken kunnen worden neergelegd via e-Deposit.

03

!Nieuw bijzonder reglement met ingang van 1 september 2019!

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Gent met o.a. arbeidsrechtbank Gent

Alle contactgegevens

Locatie

Arbeidsrechtbank Gent
 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter - Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier - SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)

Afdelingen

 • Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A - 9300 Aalst
 • 053 82 08 13
 • Kazernevest 3 - 8000 Brugge
 • 050 47 37 00 (sociale griffie)
 • 050 47 33 15 (CSR)
 • Noordlaan 31/5 - 9200 Dendermonde
 • 052 25 96 30
 • Opgeëistenlaan 401 C - 9000 Gent
 • 09 234 50 00 (sociale griffie)
 • 09 234 50 16 (CSR)
 • Korte Meersstraat 18 - 8900 Ieper
 • 057 22 40 40
 • Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
 • 056 26 98 00
 • Bekstraat 14 - 9700 Oudenaarde
 • 055 23 11 20
 • Beheerstraat 41 - 8500 Kortrijk
 • 056/26.98.00
 • Kazernestraat 6 - 9100 Sint-Niklaas
 • 03 760 94 01
 • P. Benoitlaan 2 - 8630 Veurne
 • 058 29 64 55

Arbeidsrechtbank Gent

 • Opgeëistenlaan 401/C - 9000 Gent
 • 09/234.50.13 (secretariaat voorzitter - Sec.Voorzitter.Arbeidsrechtbank.Gent@just.fgov.be)
 • 09/234.50.31 (secretariaat hoofdgriffier - SecretHoofdgriffier.ArbeidsGent@just.fgov.be)
Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de arbeidsrechtbank Gent!

WAAR

De administratieve zetel is gevestigd te Gent.

Er zijn 10 locaties (ook afdelingen genoemd) waar zittingen worden georganiseerd. De magistraten en medewerkers zijn verdeeld over deze 10 locaties.

In de provincie West-Vlaanderen heeft de arbeidsrechtbank een vestiging in Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare. In de provincie Oost-Vlaanderen in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas. Tot welke afdeling u zich moet wenden indien u een procedure wil starten, is afhankelijk van de aard van het geschil. In het ene geval is het de afdeling van uw woonplaats, in het andere de afdeling van uw plaats van tewerkstelling. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed informeert zodat u onmiddellijk bij de juiste afdeling komt anders loopt de procedure onvermijdelijk vertraging op.

MEDEWERKERS

Het kader van de arbeidsrechtbank Gent telt:

 • 28 beroepsmagistraten waarvan:

  • 1 voorzitter,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie Oost-Vlaanderen,

  • 1 afdelingsvoorzitter voor de provincie West-Vlaanderen,

  • 2 ondervoorzitters,

  • 23 rechters

 • 23 plaatsvervangende rechters,

 • 315 rechters in sociale zaken,

 • 43 griffiers,

 • 60 griffie- medewerkers.

Ingevolge de besparingsmaatregelen is dit kader niet volledig ingevuld, de reële bezetting schommelt rond 90 % voor de magistraten en rond 83 % voor de griffiers en medewerkers.

Daarnaast wordt de arbeidsrechtbank bijgestaan door medewerkers onder contract, het aantal en de duur van hun tewerkstelling is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden.

Beleid

Het directiecomité staat in voor het beleid van de arbeidsrechtbank.

De leden van het directiecomité zijn:

 • De voorzitter,

 • De beide afdelingsvoorzitters,

 • De hoofdgriffier.

Het directiecomité vergadert iedere maand.

Het beleid is afgestemd op de realisatie van onze missie.

 

ONZE MISSIE  

De missie van de arbeidsrechtbank is zorgen voor een snelle, toegankelijke en deskundige oplossing van de geschillen.

Snel

De arbeidsrechtbank streeft naar korte termijnen. Iedere zaak wordt zo vlug mogelijk behandeld en het vonnis wordt uitgesproken binnen de maand na de laatste zitting.

Toegankelijk

Alle beslissingen moeten worden opgesteld in een heldere en begrijpelijke taal zodat  de rechtzoekende de beslissing van de rechtbank begrijpt . De motivering moet duidelijk zijn zodat de rechtzoekende ook de redenen van de beslissing van de rechter kan begrijpen.

Deskundig

De samenleving evolueert voortdurend en wordt complexer. Alle medewerkers, van magistraat tot medewerker op de griffie, moeten bereid zijn om levenslang te leren zodat  steeds kwaliteit kan worden afgeleverd.

 

Gebouw

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De arbeidsrechtbank Gent is bevoegd voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

In elke provincie zijn er 5 locaties (afdelingen) waar telkens een griffie is gevestigd (met uitzondering van de griffie van de afdeling Roeselare die is overgebracht naar de afdeling Kortrijk) en zittingen worden georganiseerd.

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Gent, Oudenaarde, Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas

In de provincie West-Vlaanderen zijn er afdelingen in:

- Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne en Roeselare

Voor de contactgegevens, openingsuren en territoriale bevoegdheid van de afdelingen, raadpleegt u best de webpagina van de betreffende afdeling.

De (administratieve en bestuurlijke hoofdzetel) van de arbeidsrechtbank Gent is gevestigd te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

 

Bijzonder reglement

Zittingen via videoconferentie

Inlichtingen

Deskundigen

Gelet op Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen (opgericht bij de wet van 10 april 2014), houdt de arbeidsrechtbank Gent geen afzonderlijke lijst met gerechtsdeskundigen meer bij. Als een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld, wordt het Nationaal Register geraadpleegd.

Procedures

Schuldbemiddelaars

Werkingsverslagen

Custom 1

Informatie

Op het internet is er heel wat informatie te vinden over de collectieve schuldenregeling. Bij wijze van voorbeeld vindt u hierna een aantal links, waarvoor de arbeidsrechtbank niet verantwoordelijk is. let ook op met de datum van de brochures. De wetgeving kan inmiddels veranderd zijn.

Wetgeving collectieve schuldenregeling

Vlaamse overheid 

Steunpunt schuldbemiddeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

FOD Economie

 

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift art. 704 § 1 Ger. W.