01

Dienst rechtspersonen en vzw’s, Britse Tweedelegerlaan 148, 1190 Vorst  - tel. 02 348 96 80

lees meer lees minder
02

De rollen van de 1ste kamer (inl.) en van de 1ste kamer bis elke donderdag vanaf 15u: zie formulieren

Afspraken met de balie: zie rubriek afsprakennota's bij organisatie

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Hoofdzetel
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel
Dienst van de rechtspersonen en VZW's

Griffies

  • 02 557 76 96
  • 02 557 76 39
  • 02 557 76 75
  • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Voorstelling

Welkom

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is nog een jonge rechtbank: zij werd opgericht bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op 30 maart 2014, en komt – samen met de eveneens nieuwe Franstalige rechtbank van koophandel Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van koophandel.

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet legt het kader van de rechtbank vast (B.St. 31 januari 2014).

De rechtbank wordt, volgens het officiële kader, samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 9 rechters, 8 plaatsvervangende rechters, 1 hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd van dienst en 11 griffiers. De griffie telt ook assistenten en medewerkers die administratieve ondersteuning verlenen.

Eén plaats van rechter wordt structureel niet ingevuld (art. 65 van de wet van 6 januari 2014: er moet een gelijke opgang gemaakt worden met Franstalige plaatsen, vanaf een zekere invullingsgraad van de kaders).

Op 26 mei 2015 werd mevrouw Gaby Van den Bossche voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Kurt Provez is hoofdgriffier.

Het kader telt ook 84 rechters in handelszaken, die geen beroepsrechters zijn, maar die uit de praktijk komen. De rechters in handelszaken hebben één voorzitter van de rechters in handelszaken gekozen. Deze staat de voorzitter van de rechtbank bij voor het beheer van de rechtbank.

De organisatie van de zittingen vindt U terug onder de zittingen.

Gebouw

Het gebouw van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank ligt aan het Louizaplein dat uitgeeft op de Louizalaan, een belangrijke winkelstraat in Brussel. Vlakbij ligt het Poelaertplein, het grootste plein van de stad Brussel. Hier staat het imposante Justitiepaleis. De unieke ligging van het plein biedt een prachtig panorama over de Brusselse benedenstad en de gemeenten Molenbeek, Koekelberg en Laken. Vlakbij ligt de Zavel, het historisch hart van Brussel met veel restaurants en terrasjes. Hier ligt ook het Egmontpark, een verborgen parkje waar het bij mooi weer gezellig toeven is.  De publieke lift aan het Poelaertplein daalt naar de Marollen. Een oude volksbuurt waar dagelijks een rommel-en brocantemarkt plaatsvindt.

Info

Dienst van de rechtspersonen en VZW's: meer info

Organisatie

Zittingen

Bereikbaarheid

Denk aan het milieu en neem het openbaar vervoer. Het gerechtsgebouw ligt vlakbij de halte 'LOUIZA' (metro, bus en tram).

Inlichtingen
Griffies

Griffies

  • 02 557 76 96
  • 02 557 76 39
  • 02 557 76 75
  • 02 508 63 20

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

 

Nieuws

Vanaf 28 juli 2020 zal de rechtbank geen faxen meer ontvangen (en uiteraard ook niet meer versturen).

De rechtbank blijft via voldoende kanalen bereikbaar: vooreerst digitaal via e-deposit en e-mail, vervolgens ook nog steeds per post en telefonisch.

Alle contactgegevens zijn terug te vinden op de homepagina van onze website:

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel#all-contacts

Bij voorkeur ontvangt de rechtbank alle procedurestukken uitsluitend via e-deposit. Bijkomende verzendingen via gewone post of e-mail zijn overbodig.

Nieuwe leidraad (update) voor de inleidingszitting

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Codes toe te dienen bij inleiding

Demofilm & Geleide rondrit

Document PDF Word Excel Info
E-Deposit
Document PDF Word Excel Info
Modeldagvaarding Facturen
Document PDF Word Excel Info
kostenstaat verplaatsingsvergoeding faillissement
kostenstaat vereffenaar
kostenstaat deurwaarder
kostenstaat curator
Document PDF Word Excel Info
Neerlegging stukken art. 756 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
zitting 1ste kamer zaal A dd. 23/10/2020
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 747 §1 en §2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 750 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 803 - 19§3 - 735§2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Verzoek tot aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar
Document PDF Word Excel Info
zaal A op vrijdag

Sitemap