Toegang tot de griffies

(laatste update: 23 maart 2022)

De dienst van de rechtspersonen en de vzw's in Vorst zal vanaf maandag 28 maart 2022 opnieuw zijn deuren openen voor het publiek. Deze is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30. Bij voorkeur, gelieve de dienst te contacteren via e-mail (orb.brussel.rechtspersonen@just.fgov.be) of telefonisch (02/348.96.80).

De griffiediensten in Brussel blijven fysiek toegankelijk.

Vermijd echter zoveel als mogelijk een verplaatsing naar de griffie. Indien toch noodzakelijk, kom alleen. Slechts 1 bezoeker zal gelijktijdig tot de griffie worden toegelaten.

Het dragen van een mondmasker en het eerbiedigen van de veiligheidsafstand is verplicht.

Maak maximaal gebruik van onze digitale communicatiekanalen:

hetzij e-Deposit voor de indiening van verzoekschriften, conclusies, stavingsstukken, verslagen en andere procedurestukken

hetzij e-mail voor alle andere communicatie:

algemeen: orb.brussel.rollen@just.fgov.be

insolventie: orb.brussel.insolventie@just.fgov.be

Op onze lokale homepagina vindt u alle telefoonnummers van de verschillende griffiediensten.

Betalingen voor de griffiediensten in Brussel verricht u via overschrijving op het rekeningnummer BE 97 6792006494 49.