Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Openingsuren


Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

De rollen van de 1ste kamer (inl.) en van de 1ste kamer bis elke donderdag vanaf 15u: zie formulieren

lees meer lees minder
02

Afspraken met de balie: zie rubriek afsprakennota's bij organisatie

lees meer lees minder
03

Adres voor alle akten voor het rechtspersonenregister: Britse Tweedelegerlaan 148, 1190 Vorst

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Griffies

 • 02 508 63 20
 • 02 508 65 06
 • 02 557 76 96
 • 02 557 76 39
 • 02 508 62 11
 • 02 508 62 51
 • 02 557 76 83
 • 02 519 85 81

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

02 348 96 80

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Voorstelling

Welkom

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel is nog een jonge rechtbank: zij werd opgericht bij de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde op 30 maart 2014, en komt – samen met de eveneens nieuwe Franstalige rechtbank van koophandel Brussel – in de plaats van de vroegere tweetalige rechtbank van koophandel.

De wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet legt het kader van de rechtbank vast (B.St. 31 januari 2014).

De rechtbank wordt, volgens het officiële kader, samengesteld uit 1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 9 rechters, 8 plaatsvervangende rechters, 1 hoofdgriffier, 1 griffier-hoofd van dienst en 11 griffiers. De griffie telt ook assistenten en medewerkers die administratieve ondersteuning verlenen.

Eén plaats van rechter wordt structureel niet ingevuld (art. 65 van de wet van 6 januari 2014: er moet een gelijke opgang gemaakt worden met Franstalige plaatsen, vanaf een zekere invullingsgraad van de kaders).

Op 26 mei 2015 werd mevrouw Gaby Van den Bossche voorzitter, voor een periode van 5 jaar.

De heer Kurt Provez is hoofdgriffier.

Het kader telt ook 84 rechters in handelszaken, die geen beroepsrechters zijn, maar die uit de praktijk komen. De rechters in handelszaken hebben één voorzitter van de rechters in handelszaken gekozen. Deze staat de voorzitter van de rechtbank bij voor het beheer van de rechtbank.

De organisatie van de zittingen vindt U terug onder de zittingen.

Gebouw

Het gebouw van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank ligt aan het Louizaplein dat uitgeeft op de Louizalaan, een belangrijke winkelstraat in Brussel. Vlakbij ligt het Poelaertplein, het grootste plein van de stad Brussel. Hier staat het imposante Justitiepaleis. De unieke ligging van het plein biedt een prachtig panorama over de Brusselse benedenstad en de gemeenten Molenbeek, Koekelberg en Laken. Vlakbij ligt de Zavel, het historisch hart van Brussel met veel restaurants en terrasjes. Hier ligt ook het Egmontpark, een verborgen parkje waar het bij mooi weer gezellig toeven is.  De publieke lift aan het Poelaertplein daalt naar de Marollen. Een oude volksbuurt waar dagelijks een rommel-en brocantemarkt plaatsvindt.

Info

Dienst van de rechtspersonen en VZW's: meer info

Pers

Perswoordvoerder: Annelien Verschaeve

annelien.verschaeve@just.fgov.be (0474/72 79 02)

Organisatie

Zittingen

Bereikbaarheid

Denk aan het milieu en neem het openbaar vervoer. Het gerechtsgebouw ligt vlakbij de halte 'LOUIZA' (metro, bus en tram).

Inlichtingen

Klachten

Voorzitter van de rechtbank

Waterloolaan 70

1000 Brussel

 

Zie ook: Hoge Raad voor de Justitie: http://www.csj.be/nl

Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

Curatoren

Griffies

Griffies

 • 02 508 63 20
 • 02 508 65 06
 • 02 557 76 96
 • 02 557 76 39
 • 02 508 62 11
 • 02 508 62 51
 • 02 557 76 83
 • 02 519 85 81

Britse Tweedelegerlaan 148 1190 Vorst

02 348 96 80

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Codes toe te dienen bij inleiding

Demofilm & Geleide rondrit

Document PDF Word Excel Info
E-Deposit
Document PDF Word Excel Info
Modeldagvaarding Facturen
Document PDF Word Excel Info
kostenstaat verplaatsingsvergoeding faillissement
kostenstaat vereffenaar
kostenstaat deurwaarder
kostenstaat curator
Document PDF Word Excel Info
Neerlegging stukken art. 756 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
rol a op vrijdag 21/02/2020
zaal A op vrijdag 21/02/2020
Document PDF Word Excel Info
Tarieven akten rechtspersonen vanaf 1 maart 2019
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 747 §1 en §2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 750 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
Vaststelling art. 803 - 19§3 - 735§2 Ger.W.
Document PDF Word Excel Info
zaal A op vrijdag

Sitemap