JustDeposit in strafzaken

Op dit ogenblik is JustDeposit nog niet actief voor strafzaken.

De uitrol JustDeposit zal gefaseerd verlopen, met verschillende releases.

De eerste release is voorzien in juni 2024.

zaakverdelingsreglement rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen met ingang vanaf 01 maart 2024

Zomer 2024 - burgerlijke en familiale sectie

Hieronder vindt u alle informatie over de zittingen in de burgerlijke en familiale sectie tijdens de gerechtelijke vakantie van 2024.