01

GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OVER DE POLITIERECHTBANKEN VAN HET ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN.

02

De politierechtbank West-Vlaanderen wordt in vier afdelingen verdeeld. Voor de verschillende websites (adressen en telefoonnummers), klik hier.

Alle contactgegevens

Locatie

Politierechtbank West-Vlaanderen
Politierechtbanken West-Vlaanderen

Afdelingen

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge

Politierechtbank West-Vlaanderen

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Ieper

Politierechtbank West-Vlaanderen

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk

Politierechtbank West-Vlaanderen

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Veurne

Politierechtbank West-Vlaanderen

Politierechtbank West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank West-Vlaanderen wordt in vier afdelingen verdeeld.

De afdeling Brugge houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

De afdeling Ieper houdt zitting te Ieper en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Ieper, van het kanton Poperinge.

De afdeling Kortrijk houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.

De afdeling Veurne houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Veurne.

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de politierechtbanken West-Vlaanderen

Custom 5

Het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank

In elk gerechtelijk arrondissement is er een voorzitter en een ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.

De voorzitter is onder meer belast met de algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank.

De voorzitter of zijn secretariaat beheert evenwel niet de dossiers van de verschillende vredegerechten die onder zijn bevoegdheid vallen.

U kan dus geen informatie inwinnen op het secretariaat van de voorzitter over een dossier van een vredegerecht. U moet rechtstreeks contact opnemen met de griffie van het bevoegde vredegerecht.

De gegevens van de verschillende politierechtbanken vindt u hier.

Indien u niet weet welk vredegerecht bevoegd is, kan u gebruik maken van deze tool:

Geef de naam van de gemeente en de straat in en u zal de contactgegevens vinden van het vredegerecht dat mogelijks bevoegd is. Indien u zekerheid wenst, dan kan u contact opnemen met dat vredegerecht.


Onderstaande contactgegevens mag u dus niet gebruiken voor informatie over een bepaald kanton.

Contactgegevens van het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen  :

Kazernevest, 3, 8000 Brugge

Telefoon: 050 47 33 70

Mail: V.P.Westvlaanderen@just.fgov.be

Samenstelling

Magistraten

Leo Vulsteke

Functie: Voorzitter

Albert Billiet

Functie: Ondervoorzitter

Griffiers

Nico Bendels

Functie: Hoofdgriffier