Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk via Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN.

Vanaf 01/09/22 zullen er enkele aanpassingen zijn aan het verwerkingsproces van de dienst rechtspersonenregister (RPR):

  • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient er een origineel, handmatig ondertekend verslag van de algemene, bijzondere algemene vergadering en/of bevoegde desbetreffende beslissingsorgaan voorzien te zijn.
  • Bij elke wijziging/aanpassing/neerlegging dient de neerlegger (ondertekenaar Form. I luik B) een kopie van zijn/haar/hen identiteitskaart toe te voegen.
  • Wij zullen uitsluitend een afgestempelde versie naar u terugzenden indien u een extra exemplaar van uw neerlegging bijvoegt en een gefrankeerde envelop voorziet.