Zittingen

Alle zittingen vinden plaats in het gerechtsgebouw gesitueerd op het Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 LEUVEN.

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen

Neerleggingen voor de dienst rechtspersonen (incl. vzw) zijn nog steeds mogelijk in de kantoren gelegen te Vaartstraat 5, 3000 LEUVEN (eerste verdieping).