Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

  • omschreven in het Veldwetboek;
  • omschreven in het Boswetboek;
  • omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;
  • omschreven in de wetten op de riviervisserij;
  • omschreven in spoorwegwetgeving
  • enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Voor meer inlichtingen in verband met de bevoegdheid en de samenstelling, klik hier

Zittingsrooster

Zittingsrooster

Zittingsrooster vanaf 1 januari 2020
       
Dagen/uren Kamer Aantal Zittingszaal
Dinsdag om 9 uur Kamer 1 1 per week C3
Dinsdag om 13.30 uur Kamer 5 1 per week C3
Dinsdag om 9 uur Kamer 6 1 per week C1
Woensdag om 9 uur Kamer 2 1 per week C3
Woensdag om 9 uur Kamer 7  1 per week C1
Donderdag om 9 uur Kamer 3 1 per week C3
Donderdag om 9 uur Kamer 8  1 per week C1
Vrijdag om 9 uur Kamer 4 1 per week C3
       
Kamer 1, 2, 4 en 5: burgerlijke kamers
Kamer 6,7  en 8: strafkamers

 

Opgelet nieuw bijzonder reglement vanaf 1 januari 2020.