Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Openingsuren

Openingsuren: van 08.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur.

Nieuws

Alle contactgegevens

Locatie

Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Griffies

02 519 87 32 | 02 519 87 14
02 519 87 65
 BrusselNL.Politierechtbank@just.fgov.be
02 519 87 67
02 519 87 65
 BrusselNLPolitierechtbank@just.fgov.be

Nederlandstalige politierechtbank Brussel

Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Voor meer inlichtingen in verband met de bevoegdheid en de samenstelling, klik hier

Custom 1

Zittingsrooster

Zittingsrooster

Dagen/uren

Kamer

Aantal

Zittingszaal

Maandag om 9u

Kamer 13

Iedere 3de maandag van de maand

C3

 

Dinsdag om 9u

Kamer 7

1 per week

C1

Dinsdag om 9u

Kamer 2

1 per week

C3

Dinsdag om 13u30

Kamer 5

1 per week

C3

Woensdag om 9u

Kamer 8

1 per week

C1

Woensdag om 9u

Kamer 3

1 per week

C3

Donderdag om 9u

Kamer 9

1 per week

C1

Donderdag om 9u

Kamer 1

1 per week

C3

Vrijdag om 9u

Kamer 4

1 per week

C3

Kamer 1-5 : burgerlijke kamers

Kamer 7,8,9 en 13 : strafkamers

U kan het zittingsrooster hier downloaden.

Griffies

Griffies

02 519 87 32 | 02 519 87 14
02 519 87 65
 BrusselNL.Politierechtbank@just.fgov.be
02 519 87 67
02 519 87 65
 BrusselNLPolitierechtbank@just.fgov.be

Sitemap

Navigatie