Artikel in De Tijd: "Grote vertragingen voor oprichting vennootschappen in Brussel en Gent"

26/01/2024

De Tijd publiceerde op 25/01 een artikel over de vertraging in de verwerking van de papieren neerleggingen van ondernemingsdocumenten. Lees het volledige artikel hier

Reactie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel: 

Ondanks de structurele personeelstekorten op onze griffie, steken we met vele collega’s de handen uit de mouwen om de papieren neerleggingen van ondernemingsdocumenten mee te verwerken. We doen dit bovenop onze andere taken en dus vaak buiten de uren. Ook de beroepsrechters en de rechters in ondernemingszaken helpen mee terwijl het zuiver administratief werk is.

Is dit ok? Nee. Is er op dit ogenblik* een andere optie? Nee.

We doen dit omdat we ons zeer bewust zijn van de gevolgen die het uitblijven van een publicatie kan hebben en deze gevolgen zoveel als mogelijk willen voorkomen.  

Nogmaals roepen we op om zoveel als mogelijk digitaal neer te leggen. Moet je toch een neerlegging doen op papier? Zorg er dan zeker voor dat je de juiste formulieren invult en opstuurt! Terugzendingen zorgen voor extra vertraging en dat willen we natuurlijk vermijden.

Meer informatie vind je in de communicatie van 29/11/2023 op onze website.

*Is er op korte termijn een oplossing mogelijk? Ja! Zoals reeds voorgesteld, laat bijv. jobstudenten toe om ook tijdens het academiejaar op de rechtbank te werken. Of flexi-jobbers. We hebben kandidaten.