Nieuwe rol van de KOIM (sinds 01/09/2023)

23/10/2023

Wist je dat de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden (kort: KOIM) sinds 1 september 2023 een bijkomende, nieuwe rol vervult? Dankzij het vernieuwde insolventierecht fungeert de KOIM nu ook als schikkingskamer!

Deze verandering houdt in dat ondernemingen zelf naar de KOIM kunnen stappen om een schikking af te sluiten met een of meerdere schuldeisers. De enige voorwaarde is dat de onderneming van oordeel is dat er sprake is van dreigende insolventie.

De aanvraag kan mondeling of per brief gebeuren. De KOIM zal iedere partij horen met gesloten deuren, al dan niet samen. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk: een schikking tussen schuldenaar en schuldeiser(s) of wanneer geen schikking tot stand komt, kan de KOIM nog steeds haar onderzoek voeren.

Bovendien kan ook voor fiscale of sociale schulden een schikking afgesloten worden, bijvoorbeeld onder de vorm van een opschorting ervan.

Lees meer over de rol van de KOIM als schikkingskamer in de brochure. Je vindt hier ook het verzoekformulier.

Ook blijft ondernemingsbemiddeling via de KOIM mogelijk op verzoek van de schuldenaar. Weliswaar niet meer door de aanstelling van een ‘ondernemingsbemiddelaar’, maar nu van een ‘herstructureringsdeskundige’. Hierover binnenkort meer.