Faillissement

06/07/2023

Wist je dat een faillissement je nieuwe kansen kan bieden?

Wat is een faillissement?

Een faillissement betekent dat je als onderneming (structureel) niet meer in staat bent om je financiële verplichtingen na te komen en je schuldeisers er geen vertrouwen meer in hebben dat je je schulden nog zal afbetalen. De wet zegt dat je kampt met staking van betaling en je krediet aan het wankelen is. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen, voor rechtspersonen, als voor organisaties zonder rechtspersoonlijkheid met een winstuitkeringsoogmerk.

Hoe verloopt de procedure?

Een faillissement kan je zelf aanvragen via RegSol of je kan gedagvaard worden door de schuldeiser(s) of het openbaar ministerie. Als aan de voorwaarden voldaan is, moet je dit aanvragen binnen de maand na staking van betaling en wankelen van het krediet. De ondernemingsrechtbank zal dan het faillissement uitspreken en een curator en een rechter-commissaris aanstellen om het faillissement op te volgen. De curator maakt een lijst van alle schulden, verkoopt de bezittingen die nog overblijven en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers.  

Zijn er ook voordelen voor de gefailleerde?

  • Een faillissement hoeft niet altijd negatief te zijn, het kan een nieuwe start betekenen. Soms is het beter om te gaan voor de korte pijn zodat alle partijen duidelijkheid hebben. Je mag na een faillissement een nieuwe onderneming starten die losstaat van je vorige zaak.
  • Je kan als natuurlijk persoon een kwijtschelding van je restschulden vragen aan de ondernemingsrechtbank. Dit zijn de schulden die overblijven nadat de curator jouw goederen heeft verkocht en de opbrengst heeft gebruikt om de schuldeisers zoveel mogelijk terug te betalen.  
  • Inkomsten of goederen verkregen na het faillissementsvonnis (bv. bij de start van een nieuwe zaak) zal de curator niet in rekening nemen.