inleiden procedure - aanwezigheid op een zitting
Belangrijk bericht collectieve schuldenregeling: JustRestart start op 2 november 2023