Arbeidsrechtbank Leuven

 • Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75

Openingsuren


De griffie van de arbeidsrechtbank is elke werkdag open

- in de voormiddag van 8u30 tot 12u30

- in de namiddag van 13u30 tot 16u

01

Griffie arbeids- en sociale zekerheidszaken: bijgebouw gerechtshof, Vaartstraat 5, 3000 Leuven, 2de verdieping, lokaal B 201.

Griffie collectieve schuldenregeling: bijgebouw gerechtshof, Vaartstraat 5, 3000 Leuven, 2de verdieping, lokaal B 209.

lees meer lees minder
02

Zittingszaal arbeids- en sociale zekerheidszaken: gerechtshof, Ferdinand Smoldersplein 5, 2de verdieping, zaal 8.

Zittingszaal collectieve schuldenregeling: bijgebouw gerechtshof, Vaartstraat 5, 3de verdieping, lokaal B 308.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

De arbeidsrechtbank zetelt elke werkdag in de voormiddag vanaf 9 u stipt in zaal 8 op de tweede verdieping van het historisch gerechtsgebouw aan het Ferdinand Smoldersplein 5 te 3000 Leuven. Op de zittingskalender hierboven ziet u op welke dag welk soort zaken behandeld worden.

Alle contactgegevens

Localisatie

Arbeidsrechtbank Leuven
 • Ferdinand Smoldersplein 5
  3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75

Griffies

 • 016 21 46 68

Arbeidsrechtbank Leuven

 • Ferdinand Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
 • 016 21 46 70
 • 016 21 46 72 en 016 21 46 75
Voorstelling

Welkom

Welkom op de webpagina van de arbeidsrechtbank te Leuven.

De arbeidsrechtbank te Leuven huist op twee aanpalende locaties. 

De zittingen van de arbeids- en sociale zaken vinden plaats in het historisch gerechtsgebouw (foto 1) aan het Ferdinand Smoldersplein 5, tweede verdieping, zaal 8. 

De algemene griffie van de arbeidsrechtbank (foto 2) is gehuisvest in het bijgebouw, Vaartstraat 5, tweede verdieping, lokaal B 201.

Op het adres Vaartstraat 5 bevindt zich ook de griffie van de collectieve schuldenregeling op de tweede verdieping in lokaal B 209.

Op ditzelfde adres vindt elke woensdagvoormiddag de zitting collectieve schuldenregeling plaats op de derde verdieping in lokaal B 308.

In de infobrochure onder de foto's kan u lezen hoe u deze locaties kan bereiken.

Op de homepage van deze website kan u in de linkerkolom "arbeidsrechtbank" aanklikken. Als u daarna klikt op het oranje balkje onderaan "Meer over Arbeidsrechtbank" kan u lezen voor welke geschillen de arbeidsrechtbank bevoegd is.

Het schema van de zittingen waarop deze geschillen behandeld worden door de arbeidsrechtbank te Leuven vindt u in de rubriek "zittingskalender". 

Beleid

Hieronder vindt u het beleidsplan van de voorzitter voor de periode van mei 2014 tot mei 201

Bereikbaarheid

Inlichtingen

Schuldbemiddelaars

Werkingsverslagen

Coronamaatregelen

MAATREGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS vanaf 18 juni 2020:

1.
De zittingen worden gehouden met naleving van de maatregelen inzake social  and physical distancing.

2.
Informatie voor wie opgeroepen is en niet wordt bijgestaan door een advocaat of syndicaal afgevaardigde:

- Indien u uw standpunt wil toelichten moet U aanwezig zijn op de zitting. Breng een mondmasker mee en volg de instructies in het gerechtsgebouw.

- Indien u niet aanwezig bent  kan een verstekvonnis tegen u gevorderd en uitgesproken worden.

 - Collectieve schuldenregeling: de zitting gaat door in zaal 8 op de 2e verdieping, ingang langs het  Smoldersplein ( grote ingang, oud gebouw). Kom op het tijdstip dat is vermeld op uw oproeping of dat op de vorige zitting werd meegedeeld. 

3.
Nieuwe zaken kunnen ingeleid worden via e-deposit
 met gebruik van daartoe gecreëerde A.R. nr. “1970/70/A”. De medewerkers van de griffie zullen vervolgens aan deze inleidende akte een definitief rolnummer geven dat u zal meegedeeld worden. Inleidende akten voor procedures waarbij de bijdrage van 20 euro aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand verschuldigd is, worden op de algemene rol ingeschreven na ontvangst van de betaling van dit bedrag.

Brieven, stukken en conclusies kunnen overgemaakt worden per e-deposit, per post of via de brievenbus aan de Vaartstraat 5 te 3000 Leuven.

4.
U kan de griffie contacteren tijdens de normale openingsuren.

Griffie: tel. 016/21.46.72,  Arbeidsrechtbank.Leuven.Griffie@just.fgov.be

Griffie CSR:  tel. 016/21.46.68  Arbeidsrechtbank.Leuven.Csr@just.fgov.be

Arbeidsauditoraat: auditoraat.leuven@just.fgov.be 

De griffie is toegankelijk tijdens deze openingsuren.

 

 

 

 

Griffies

Griffies

 • 016 21 46 68
Samenstelling

Magistraten

 

Patricia Cools

voorzitter

Yves Declercq

rechter

Anne Delva

rechter

Griffiers

Serge Dobbelaere

hoofdgriffier

Johan Vanneck

griffier

Gerda Keulemans

griffier

Ingrid Buelens

griffier

Kris Raats

griffier

Ann Vanmol

griffier collectieve schuldenregeling

Nieuws

Indien je naar de rechtbank moet komen, vragen we jou in het kader van COVID19 de volgende richtlijnen na te leven:

 

 1. De zittingen worden hetzij in tijdsblokken, hetzij op vaste tijdstippen georganiseerd. Houd je stipt aan het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief.
 1. Kom tijdig naar het gerechtsgebouw, maar meld je ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur aan bij de hoofdingang van het gerechtsgebouw, zodat je je vervolgens tijdig kan aanmelden bij de juiste zittingszaal.
 1. Ga de zittingszaal pas binnen op het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief: niet vroeger en niet later.
 1. Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld een circulatieplan, looplijnen, de afstandsregel en aanduiding van de zitplaatsen.
 1. Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
 1. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers als advocaten sterk aanbevolen. Op plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht.
 1. Het is raadzaam dat enkel de personen die gedagvaard zijn of opgeroepen zijn naar het gerechtsgebouw komen.
 1. Indien je ziek bent, blijf thuis en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie van jouw afwezigheid.
 1. Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de hand- en nieshygiëne.
 1. Maak conclusies en stukken zo veel als mogelijk vóór de zitting digitaal over. Indien dit niet mogelijk is, kunnen deze documenten op de zitting worden neergelegd op een aparte tafel in de zittingszaal.

Indien je naar de rechtbank moet komen, vragen we jou in het kader van COVID19 de volgende richtlijnen en maatregelen na te leven:

 1. De zittingen worden in tijdsblokken georganiseerd. Houd je stipt aan het exacte uur  vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief.
 1. Kom tijdig naar het gerechtsgebouw  maar meld je ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur aan bij de hoofdingang van het gerechtsgebouw, zodat je je vervolgens tijdig kan aanmelden aan de ingang van de juiste zittingszaal bij de zittingsdeurwaarder om je aanwezigheid te laten registreren.
 1. Ga de zittingszaal pas binnen op het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de oproepingsbrief: niet vroeger en niet later.
 1. Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld een circulatieplan, looplijnen, de afstandsregel en aanduiding van de zitplaatsen.
 1. Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar.
 1. In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers als advocaten sterk aanbevolen. Op plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker verplicht.
 1. Enkel de personen die gedagvaard zijn of opgeroepen zijn krijgen toegang tot  het  gerechtsgebouw. Partners, kinderen of anderen blijven thuis.   
 1. Indien je ziek bent, blijf thuis en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie van jouw afwezigheid.
 1. Indien je beroep doet op een advocaat, kom zelf niet naar de rechtbank (tenzij de rechtbank jou heeft uitgenodigd om zelf persoonlijk aanwezig te zijn). Jouw advocaat zal jou dan vertegenwoordigen.
 1. Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de handhygiëne. Er zal zoveel als mogelijk ontsmettingsgel bij de ingang van de zittingszaal staan.
 1. Maak conclusies en stukken zo veel als mogelijk vóór de zitting digitaal over. Indien dit niet mogelijk is, moeten deze documenten op de zitting worden neergelegd op een aparte tafel in de zittingszaal.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift art. 704 § 2 Ger. W.

Sitemap