inleiden procedure - aanwezigheid op een zitting

1.
Bezoekers in het gerechtsgebouw volgen de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of door affiches worden aangegeven.