CRBP (centraal register bescherming personen)

Om in te loggen in het CRBP klik hier

Het centraal register van de bescherming van de personen is op 1 juni 2021 in werking getreden.

Dit is een nieuwe e-service om beschermingsdossiers digitaal op te starten en te beheren. Het register bevat per beschermde persoon alle verzoekschriften, beslissingen van de vrederechter, verslagen, … U kan wel enkel documenten die vanaf 1 juni 2021 aan het dossier worden toegevoegd, digitaal raadplegen. Oudere documenten zijn niet zichtbaar op de website.

Vanaf 1 juni 2021 wordt elk verzoekschrift met betrekking tot een rechterlijke bescherming van personen enkel nog digitaal ingediend via de website: www.rechterlijkebescherming.be.

U vindt hier een lijst van de gegevens en documenten die u nodig hebt om een verzoek tot rechterlijke bescherming in te dienen.

Voor de verdere communicatie hebt u de keuze tussen digitale communicatie via de website of papieren briefwisseling. Voor bepaalde categorieën van personen (o.a. de advocaten, notarissen, …) moet elke neerlegging, kennisgeving of mededeling wel gebeuren via de website.

U kiest voor digitale communicatie door zich in te schrijven in het register. U logt hiervoor in op de website met uw eID of Itsme. In uw profiel vult u uw e-mailadres in en duidt u ‘Ja’ aan bij “Ik wens per e-mail gecontacteerd te worden.”

Als u geen toegang hebt tot het internet of hulp nodig hebt om een verzoek digitaal in te dienen kan u tijdens de openingsuren van de griffie gebruik maken van een kioskpc. U kan terecht op de griffie van het vredegerecht van uw keuze

Verdere info

Link info FOD Jusitie:
https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/centraal_register_van_bescherming_van_de_personen

Ondervindt u technische problemen in verband met de website?
Bel dan naar het contact center op het nummer +32 (0)2 686 01 60. Het contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 17u.

Ondervindt u technische problemen in verband met de website?

Bel dan naar het contact center op het nummer +32 (0)2 278 55 60, na de taalkeuze kiest u voor optie 3 (rechterlijke bescherming). Het contactcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 8u tot 17u.

Indien u gebruik wenst te maken van de KIOSK-PC om een verzoekschrift of verslag neer te leggen in het kader van bewindvoering (CRBP) zal u hiervoor een AFSPRAAK dienen te maken met de griffie.

Een afspraak maken kan u via de gekende communicatiekanalen (per mail en telefonisch) of door een voorafgaandelijk bezoek aan de griffie. De kiosk-pc wordt dan voor u gereserveerd.

Kanton E-mailadres griffie Tel. griffie
Vredegerecht Brugge I vred.brugge@just.fgov.be 050 47 33 60
Vredegerecht Brugge II vred.brugge@just.fgov.be 050 47 33 60
Vredegerecht Brugge III vred.brugge@just.fgov.be 050 47 33 80
Vredegerecht Brugge IV vred.brugge@just.fgov.be 050 47 33 80
Vredegerecht Ieper vred.ieper@just.fgov.be 057 45 07 50
Vredegerecht Izegem vred.izegem@just.fgov.be 051 30 26 10
Vredegerecht Kortrijk I vred.kortrijk@just.fgov.be 056 26 96 55
Vredegerecht Kortrijk II vred.kortrijk@just.fgov.be 056 26 96 55
Vredegerecht Menen vred.menen@just.fgov.be 02 557 42 90
Vredegerecht Oostende I vred.oostende@just.fgov.be 059 55 36 00
Vredegerecht Oostende II vred.oostende@just.fgov.be 059 55 36 00
Vredegerecht Poperinge vred.poperinge@just.fgov.be 057 33 38 10
Vredegerecht Roeselare vred.roeselare@just.fgov.be 051 26 92 20
Vredegerecht Tielt vred.tielt@just.fgov.be 051 40 12 59
Vredegerecht Torhout vred.torhout@just.fgov.be 050 21 22 02
Vredegerecht Veurne vred.veurne@just.fgov.be 058 29 64 20
Vredegerecht Waregem vred.waregem@just.fgov.be 056 67 60 60

Welkom

Welkom op de webstek van het Vredegerecht Torhout.

Deze webstek heeft als doel, het uitbouwen van een beter contact met de rechtzoekende en met de medespelers bij het gerecht (advocaten, notarissen, deskundigen, stedelijke of gemeentelijke diensten).

Via deze stek wordt informatie verstrekt over de bevoegdheid en werking van het vredegerecht, de samenstelling van de zetel en van de griffie.

Er wordt geen juridisch advies verschaft.

Gebiedsomschrijving

Het Kanton bestaat uit:

één enkele zetel, gevestigd in de Stad Torhout, Elisabethlaan, 29

Volgende gemeenten maken deel uit van het kanton:

  • Stad Torhout
  • Gemeente Lichtervelde
  • Gemeente Ichtegem (Bekegem, Eernegem, Ichtegem)
  • Gemeente Zedelgem (Aartrijke, Loppem, Veldegem, Zedelgem)
  • Gemeente Koekelare
  • Gemeente Kortemark

Zittingen

De zittingen gaan door op dinsdag.

In de voormiddag vindt de openbare zitting plaats van 9.30u tot 12.00u

In de namiddag wordt de verzoeningszitting in raadkamer georganiseerd van 13.30u tot 16.30u