Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Gebiedsomschrijving

De deelgemeente Wilrijk van de stad Antwerpen, uitgezonderd het gedeelte begrensd door de middellijn van de Jules Moretuslei tussen de Boomsesteenweg en de Krijgsbaan en de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg, het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen, en het westelijke gedeelte van de deelgemeente Berchem, begrensd door de middellijn van de Singel vormen het zevende gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.