Gebiedsomschrijving

Wil je weten in welk kanton je woont of je firma gevestigd is, klik hier

De volledige gebiedsomschrijving per kanton voor de vredegerechten Antwerpen vindt u ook hier (blz. 116544-116546)

Gebiedsomschrijving

De deelgemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs. 9 en 10 (deel Herbouvillekaai) en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest (oneven nummers van 1 tot 53), de Desguinlei (onpare nummers vanaf 39 tot einde), de Jan Van Rijswijcklaan (pare nummers vanaf 162 tot einde), de Boomsesteenweg (pare nummers tot aan de Jules Moretuslei), de Jules Moretuslei (vanaf Boomsesteenweg tot de Krijgsbaan), vervolgens de volledige Krijgsbaan en de Sint Bernardsesteenweg en vanaf de scheidingslijn van de deelgemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen, met name vanaf de Van Praetstraat tot de Scheldekaaien vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen.