01

Nieuw bijzonder reglement vanaf 21 juni 2019

U bent deskundige of vertaler/tolk. Sinds enige maanden zijn er nieuwe regels om u te laten registreren. Meer informatie vindt u hier. Bekijk deze informatie eerst vooraleer de griffie te contacteren.

lees meer lees minder
02

Via deze link (e-Deposit) kunt u zich registreren om elektronisch conclusies, brieven en stukkenbundels neer te leggen op de burgerlijke en familiesecties van alle afdelingen van deze rechtbank!

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Veurne

Contactformulier

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne
afdeling van Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen

Griffies

Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne

afdeling van Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen

Voorstelling

Welkom

Welkom op de website van de afdeling Veurne van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Gebouw

Geschiedenis

Organisatie

Bereikbaarheid

Overtuigingsstukken

Neerlegging en ophaling van overtuigingsstukken dienen te gebeuren iedere werkdag tussen 8.30 uur en 12.00 uur en bij voorkeur na telefonische afspraak voor de ophaling ervan op het nummer 058/296.312.

Zittingskalender

Inlichtingen

Info ivm. stamboomonderzoek

Coronamaatregelen

Het dragen van een mondmasker is verplicht in de voor het publiek toegankelijke gedeelten van de gerechtsgebouwen.

Samenvatting coronamaatregelen rechtsinstanties West-Vlaanderen - 3 november 2020: klik hier

Communicatie coronavirus van het College van hoven en rechtbanken - 1 november 2020: klik hier

Maatregelen rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen n.a.v. de verdere verspreiding van het coronavirus: organistatie van de rechtbank: zittingen en griffie - update 1 november 2020klik hier

 

Politiebesluit van de Gouverneur i.v.m. mondmaskerplicht - 2 oktober 2020: klik hier

Griffies

Griffies

Nieuws

Vanaf 1 december 2020 worden alle vonnissen zoveel als mogelijk digitaal overgemaakt naar de betrokken partijen/raadslieden.

Aan rechtszoekenden, die in persoon verschijnen, wordt gevraagd om hun e-mailadres mee te delen aan de griffie.

Indien u uw mailadres overmaakt, gaat u akkoord dat dit mailadres enkel gebruikt wordt in het kader van het beheer van het dossier waar u partij in zake bent.

Sitemap