Persbericht - Vijf jonge beklaagden schuldig aan diverse drugsdelicten

29/03/2024

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afdeling Gent) heeft vijf jonge beklaagden schuldig bevonden aan een hele reeks drugsdelicten. Zo was er onder andere sprake van het invoeren, aankopen, vervoeren, bezitten en verkopen van diverse soorten drugs, waarbij ook een minderjarige werd betrokken. De feiten vonden allen plaats in Gent in de periode van januari 2023 tot en met augustus 2023.

Aanleiding en feiten

Vijf nog zeer jonge beklaagden waren in 2023 betrokken bij een reeks diverse drugs gerelateerde misdrijven in de stad Gent. De feiten werden duidelijk aangetoond aan de hand van politieobservaties, huiszoekingen, de controle van gsm-toestellen en getuigenissen van buurtbewoners.

Verschillende van deze beklaagden werden bovendien reeds eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Door de huidige feiten hebben zij hun opgelegde voorwaarden geschonden. De vijf beklaagden werden door de onderzoeksrechter in het kader van dit onderzoek aangehouden. Twee van hen verblijven nog steeds in de gevangenis in afwachting van de uitspraak.

Concrete veroordelingen + strafmaat

De vijf beklaagden zijn door de rechtbank van eerste aanleg te Gent veroordeeld voor volgende tenlasteleggingen. Zij kregen daarvoor diverse strafmaten opgelegd.

Beklaagde JDB

- verkopen of afleveren van cannabis ten aanzien van een minderjarige

- bezit, aankoop en vervoer van cannabis ten aanzien van een minderjarige

- verkopen, te koop aanbieden, afleveren of leveren van cannabis

- bezit, aankoop en vervoer van cannabis

- ongewapende weerspannigheid

Strafmaat: een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden. Daarnaast moet beklaagde JDB een bedrag van 900 euro en een rechtsplegingvergoeding van 600 euro betalen aan de burgerlijke partij (politieagent).

Beklaagde JK

- verkopen, te koop aanbieden, afleveren of leveren van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

- bezit, aankoop en vervoer van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

Strafmaat: een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van 8.000 euro.

Beklaagde BV

- verkopen, te koop aanbieden, afleveren of leveren van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

- bezit, aankoop en vervoer van XTC en hasj

- invoer van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

- opzettelijke slagen met discriminerende drijfveer

Strafmaat: een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 12.000 euro voor de drugsdelicten en een effectieve gevangenisstraf van 8 maanden voor de opzettelijke slagen met discriminerende drijfveer.

Beklaagde CO

- verkopen, te koop aanbieden, afleveren of leveren van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

- bezit, aankoop en vervoer van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

- invoer van cocaïne, mephedrone, MDMA, ketamine, XTC en hasj

Strafmaat: een werkstraf van 150 uur en een geldboete van 8.000 euro (waarvan 4.800 euro met uitstel voor een periode van 3 jaar).

Beklaagde CG:

- verkopen, te koop aanbieden, afleveren of leveren van hasj

- bezit, aankoop en vervoer van hasj

Strafmaat: een werkstraf van 90 uur.

 

Daarnaast werden bepaalde hoeveelheden drugs en geldsommen verbeurd verklaard.

Twee beklaagden – die reeds aangehouden waren – zagen hun aanhouding verlengd worden.

Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met het feit dat sommige beklaagden ondanks hun jeugdige leeftijd reeds meerdere keren waren veroordeeld voor gelijkaardige feiten of reeds eerder met justitie in aanraking waren gekomen, alsook met hun respectievelijk rol binnen de vereniging.