Nieuwe werking familierechtbank vanaf 1 september 2022

Nieuwe werking familierechtbank Gent vanaf 1 september 2022

 

Vanaf 1 september 2022 zijn de vorderingen tot echtscheiding, tot voorlopige maatregelen tijdens echtscheiding en de maatregelen ten aanzien van gemeenschappelijke kinderen die ingeleid worden bij verzoekschrift onderhevig aan volgende afspraken:

  • Partijen die gehuwd zijn en de echtscheiding en voorlopige maatregelen wensen te bekomen, dienen het model 1 neer te leggen  (Verzoekschrift tot echtscheiding en het bepalen van voorlopige maatregelen - 18e kamer). 
  • Partijen die feitelijk of wettelijk samenwonen en maatregelen wensen te bekomen voor hun gemeenschappelijk kind / kinderen  dienen het model 2 neer te leggen. (Verzoekschrift maatregelen kind(eren) - 16e kamer)
  • Partijen die reeds een uitspraak hebben bekomen van de familierechtbank en het vonnis gewijzigd wensen te zien, dienen het model 3 (formulier blijvende saisine) neer te leggen.
  • De opgeroepen partij wordt verzocht om (enkele dagen) voor de zitting het antwoordformulier neer te leggen (model 4 en/of 5).
  • Partijen die een akkoord hebben bereikt, kunnen dit laten voorleggen aan de familierechter via model 6  (akkoord maatregelen kind(eren))

De documenten en stukken dienen bij voorkeur digitaal neergelegd te worden via e-deposit  (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl

De neer te leggen stukken staan steeds vermeld in het verzoekschrift.

Beide partijen zullen opgeroepen worden bij gerechtsbrief met verzoek u stipt te houden aan de zittingsdatum en uur.

 

Op de website zijn verschillende modellen terug te vinden onder ‘Documenten’ – ‘Familiale zaken’.