01

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per email gecommuniceerd met de griffie(r) of met de rechter. Er zal alleszins in het kader van een hangende rechtspleging met dergelijke berichten geen rekening worden gehouden. De contactgegevens van de verschillende griffies kan u terugvinden in de Alert box bovenaan deze pagina

Sinds 01/12/2018 kan er gebruik gemaakt worden van e-Deposit (electronisch neerleggen documenten) in burgerlijke en familiezaken op de rechtbank van eerste aanleg Limburg. U kan de flyer terugvinden via inlichtingen.

E-Deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

lees meer lees minder
02

Binnen de Conferentie van Nederlandstalige rechtbanken van eerste aanleg werden richtlijnen inzake curateles onbeheerde nalatenschappen en gerechtelijke bewind voeringen opgesteld die u terug vindt op https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-limburg?page=3102 met enkele bijlagen.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

Buiten de normale uren of tijdens de weekends zijn de afdelingsvoorzitters (verzoekschriften art. 584 derde lid Ger.W.) van de rechtbank in dringende gevallen bereikbaar via de hiernavolgende telefoonnummers:

Christine Coopmans, afdelingsvoorzitter Hasselt: 011/374.703

Elisabeth Raskin, afdelingsvoorzitter Tongeren: 012/399.926

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Afdelingen

Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Parklaan 25/2
    3500 Hasselt
Rechtbank eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren
Rechtbank eerste aanleg Limburg
  • Piepelpoel 10
    3700 Tongeren

Rechtbank eerste aanleg Limburg

Voorstelling

Welkom

U bent nu op de website van de rechtbank van eerste aanleg (REA) Limburg.

De gerechtelijke hervorming herleidde het aantal gerechtelijke ar­ron­dis­se­men­ten op provinciaal niveau. De vroegere recht­ban­ken van eerste aan­leg Hasselt en Tongeren zijn sa­men­ge­voegd tot de rechtbank van eerste aan­leg Limburg, samengesteld uit de af­de­lingen Hasselt en Tongeren.

De voordien bestaande zittingsplaatsen wer­den be­hou­den. Zowel in Hasselt als Ton­geren worden burgerlijke zaken, fa­mi­liezaken, jeugd­be­scher­mings­za­ken en straf­zaken behandeld. De Hasseltse afdeling behandelt daar­en­bo­ven voor de provincie Limburg de ge­schil­len over belastingen.

Doel van deze website is u zoveel mogelijk func­tionele informatie te geven, maar be­perkt tot algemene inlichtingen, los van uw individueel dossier. Rechters, griffiers en medewerkers van een rechtbank mogen geen advies geven. Dit geldt ook tijdens uw persoonlijke con­tacten met een rechter, griffier of me­de­wer­ker.

Voor concrete informatie kan u terecht bij een advocaat: http://www.advocaat.be (link is external).

Gebouw

De zetel van de REA Limburg is gevestigd in het gerechtsgebouw te Hasselt, Park­laan 25/2.

https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2 .

De afdeling Hasselt is gevestigd in het gerechtsgebouw te 3500 Hasselt, Parklaan 25/2, vlakbij het station: https://goo.gl/maps/bWJHsfLzsAD2.

De afdeling Tongeren is gevestigd in het ge­rechts­gebouw te 3700 Tongeren, Pie­pel­poel 10, in het centrum van de stad: https://goo.gl/maps/rAZRJJgeubR2

Info

Bijlagen

Inlichtingen
Custom 5

Vacatures

Assistent dossierbeheerder taxatie (niv. C)

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker voor het taxatiebureau.

Heb je een diploma secundair onderwijs en wil je graag voor justitie werken? Solliciteer dan snel voor deze functie.

In de bijlage hieronder vind je alle informatie over de functie en de selectieprocedure terug. 

Solliciteren kan t.e.m. 31 augustus 2022

 

 

Griffies

Griffies

In een concrete zaak of rechtspleging wordt niet per e-mail gecommuniceerd met de griffie(r)!
  • 011 374 144
  • 011 374 485

Sitemap