De zittingen

1. U heeft geen advocaat:

Kom op het uur vermeld in uw oproeping.

 

2. U heeft een advocaat:

Neem de dag voor de zitting contact op met uw advocaat.

 

3. U bent advocaat:

 

1. Het uur vermeld in de oproeping (of dat bij uitstel door de rechter mondeling wordt meegedeeld), wordt kort voor de zitting niet meer aangepast:

  • op de correctionele zittingen
  • op de zittingen van de jeugdrechtbank
  • op de zittingen van de inleidingskamers familierechtbank zijnde:
    • dinsdag 15 in Tongeren
    • donderdag 6 I in Hasselt

Lees hier meer over hoe deze zittingen van de inleidingskamers familierechtbank verlopen. 

Kom a.u.b. op het uur vermeld in de oproeping of bij uitstel door de rechter meegedeeld.

 

2. Het uur vermeld in de oproeping kan nog worden aangepast:

  • op alle zittingen van de burgerlijke rechtbank
  • op de zittingen van de pleitkamers van de familierechtbank (alle zittingen van de familierechtbank behalve 6 I in Hasselt op donderdag en 15 in Tongeren op dinsdag)
  • op de zittingen van de Raadkamer in strafzaken

De advocaten nemen kennis van het eventueel gewijzigd uur, vanaf ongeveer 48 uur vóór de zitting, op het privaat luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies:

Gelieve uw cliënt hiervan te verwittigen.

Aan de partijen en advocaten wordt beleefd verzocht om minstens een papieren exemplaar van de stavingsstukken (bundel met overtuigingsstukken) op de zitting mee te brengen, voor het geval dat de rechter hierom verzoekt.