Over de rechtbank

Gerechtsgebouw Leuven

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Griffies

 • 016 214 058
 • 016 214 075
 • 016 21 40 11
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 30
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 58
 • 016 21 40 75
 • 016 21 40 97
 • 016 21 40 94
 • 016 21 45 03
 • 016 21 40 46
 • 016 21 40 69
 • 016 21 40 81
 • 016 21 40 57
 • 016 21 40 75

Rechtbank eerste aanleg Leuven

Voorstelling

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de lokale pagina’s van deze website voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

De rechtbank van eerste aanleg Leuven valt samen met de grenzen van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het gerechtelijk arrondissement Leuven omvat de gerechtelijke kantons Aarschot, Diest, Haacht, Landen-Zoutleeuw, Leuven 1 tot 3 en Tienen.

Dit is vrij uniek.  Sedert de wet op de hervorming van het gerechtelijk landschap (Wet van 1 december 2013) werd een nieuwe territoriale structuur van de rechtbanken van eerste aanleg ingevoerd: 27 rechtbanken werden geconcentreerd tot 12 tot op het niveau van de administratieve provincies. De voorheen bestaande rechtbanken van eerste aanleg werden ‘afdelingen’ van de geconcentreerde rechtbanken van eerste aanleg. Dit is echter niet zo voor de rechtbanken van eerste aanleg in Brabant (Leuven, Nederlandstalig Brussel, Franstalig Brussel en Nijvel). Deze rechtbanken zijn op zichzelf  blijven bestaan.  Leuven heeft aldus  geen territoriaal verspreide afdelingen.

Op deze website kunt u praktische informatie vinden over de organisatie en werking van onze rechtbank. Wanneer een zaak waarin u partij bent aanhangig is gemaakt bij de rechtbank, kunt u zelf nagaan wanneer uw zaak zal worden gepleit, en wanneer er een uitspraak zal zijn onder de rubriek ‘uw dossier’. U vindt er onder meer ook enkele nuttige formulieren, zoals een overzicht van documenten die de rechtbank nodig heeft om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op kosteloze juridische bijstand.

Wist u trouwens dat de rechtbank u ook kan helpen om in burgerlijke en familiezaken een minnelijke oplossing te bereiken? U kunt daartoe een eenvoudige brief sturen naar de griffie, met het verzoek om de partijen op te roepen in verzoening. 

Indien u nog meer informatie wenst over uw zaak of over de rechtbank die u niet terugvindt op de website, dan kunt u contact opnemen met de griffies waarvan de contactgegevens vermeld staan op de site. Vergeet wel niet dat de griffiers en hun medewerkers geen juridisch advies mogen verlenen. Daarvoor doet u het best een beroep op een advocaat.

Een bezoek aan de rechtbank is niet altijd een prettige belevenis. Ik hoop echter dat de informatie op deze website u mee kan helpen om de weg te vinden naar een voor iedereen toegankelijke Justitie.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De voorzitter

Gebouw

U wenst met een groep een begeleide rondleiding in het gebouw?
Een geleid bezoek aan het gerenoveerde gerechtsgebouw is alleen maar mogelijk op afspraak.

Gelieve hiervoor contact op te nemen met het Leuvens Historisch Genootschap, dat de rondleidingen verzorgt (lhg@telenet.be).
 

Inlichtingen

Alternatieve geschillenbeslechting

Voor meer informatie over bemiddeling kunt u terecht op de volgende website: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/bemiddeling

Coronamaatregelen

Er wordt met aandrang verzocht de maatregelen die binnen het gerechtsgebouw zijn genomen ter bestrijding van de verspreiding van de Covid-19-pandemie strikt na te leven, zoals onder meer:

 • het correct dragen van een mondmasker: het dient met bedekking van mond en neus te worden gedragen in de publieke gedeelten van het gerechtsgebouw,
 • het eerbiedigen van minstens 1,5 meter afstand ten aanzien van anderen,
 • het volgen van het uitgetekende circulatieplan met looprichtingen,
 • het naleven van de instructies van de kamervoorzitter, de onthaalbediendes, de zittingsdeurwaarders en het veiligheidspersoneel (DAB en KTB), ...

Alle advocaten en partijen dienen zich bij aankomst bij de onthaalbediende/zittingsdeurwaarder van de betrokken zittingszaal aan te melden, vervolgens in de grote hal te wachten totdat de zittingsdeurwaarder hen oproept om de zittingszaal te betreden.

De volledige richtlijnen na te leven bij een bezoek aan de rechtbank, vindt u hier terug.

In burgerlijke zaken wordt gevraagd om de gezamenlijke verzoeken tot uitstel, de gezamenlijke verzoeken tot het bepalen van conclusietermijnen en akkoorden minstens 1 dag voor de zittingsdatum schriftelijk via e-deposit (https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/loginin te dienen. Advocaten en partijen hoeven dan niet ter zitting te verschijnen.

In burgerlijke zaken wordt ook gevraagd om een duidelijk leesbaar en goed geordend papieren exemplaar van de stavingsstukken neer te leggen, vermits de griffie geen digitale stukken meer afdrukt.

 

Griffies

Griffies

 • 016 214 058
 • 016 214 075
 • 016 21 40 11
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 30
 • 016 21 40 29
 • 016 21 40 58
 • 016 21 40 75
 • 016 21 40 97
 • 016 21 40 94
 • 016 21 45 03
 • 016 21 40 46
 • 016 21 40 69
 • 016 21 40 81
 • 016 21 40 57
 • 016 21 40 75

Nieuws

Na twee jaar in de stellingen te hebben gestaan, opent het gerechtsgebouw op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020 haar deuren voor het publiek. De afgelopen twee jaar liet de Regie der Gebouwen de buitenkant van het gebouw volledig restaureren. Zo werd de buitengevel gereinigd, werden er nieuwe ramen en goten geplaatst en werd een liftplatform geplaatst om het gebouw toegankelijker te maken voor personen met een beperkte mobiliteit. Ook het dak en de centrale koepel van het gebouw werden hersteld.

Naar aanleiding van het einde van de werken, organiseert het Leuvens Historisch Genootschap op 10 en 11 oktober, vanaf 12h tot 18h, rondleidingen in het gebouw met uitleg over de  kunsthistorische ornamenten aan de buiten- en binnenzijde van het gebouw. Er is voor iedereen een brochure beschikbaar, ook voor wie liever zelf op ontdekking gaat. In een expo in de salle des pas perdus, kom je ten slotte nog meer te weten over de historiek van het gebouw, haar architectuur en de decoraties met een allegorisch en symbolisch karakter. Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met stad Leuven, provincie Vlaams-Brabant, Balie Leuven, Rijksarchief Leuven, FOD Justitie, Regie der Gebouwen en Studio Roma.

De rondleidingen tijdens het weekend van 10 en 11 oktober 2020 zijn gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan hier. De plaatsen zijn beperkt en het dragen van een mondmasker in het gerechtsgebouw is verplicht, om de veiligheid van iedereen te garanderen.  

Ook na dit weekend kan je het gerechtsgebouw nog bezoeken. De expo eindigt op 25 april 2021. Meer informatie over rondleidingen na het openingsweekend, vind je hier.

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in bouwzaken
Document PDF Word Excel Info
Checklist stukken in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Formulier voor wie zich burgerlijke partij wenst te stellen bij de correctionele zitting
Document PDF Word Excel Info
Model met grieven voor wie hoger beroep wenst in te stellen in strafzaken
Document PDF Word Excel Info
Model minnelijke regeling conclusietermijnen art. 747 Ger. W.
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de formulering van een vordering van buitengewone kosten in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Voorstel voor de omschrijving van verblijfsregeling in familiezaken
Document PDF Word Excel Info
Welke documenten heb ik nodig om rechtsbijstand te verkrijgen
Document PDF Word Excel Info
RICHTLIJNEN
Document PDF Word Excel Info
Welke stukken heb ik nodig om de betaling van onderhoudsgelden te vorderen?
Document PDF Word Excel Info
wissel zittingszalen op woensdag

Sitemap