Territoriale bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Gebiedsomschrijving

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, houdt zitting in Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Westerlo, eerste en tweede kanton Turnhout, eerste en tweede kanton Mol-Geel. De gemeenten Hulshout en Herenthout vallen voor correctionele zaken en jeugdrechtbank onder de afdeling Turnhout en voor burgerlijke zaken en familierechtbank onder de afdeling Mechelen .

Reglementen

Algemeen reglement

Vanaf 1 september 2023 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden. Dit reglement werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2023.

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Reglement 2023-2024

Zaakverdelingsreglement

Het eerste zaakverdelingsreglement voor de REA Antwerpen zoals goedgekeurd door de ministerraad en ondertekend door de minister werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Dit reglement nam aanvang op 1 maart 2016 (de reeds aanhangig gemaakte zaken worden in principe wel afgewerkt in de afdeling waar ze werden ingeleid).

In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2019 werd de aanpassing aan het zaakverdelingsreglement gepubliceerd, zijnde de centralisatie van beslag in de afdeling Antwerpen.

De werkwijze voor beslagzaken wordt u in deze nota uitgelegd.

REA Antwerpen werkt verder aan specialisatie en aldus ook voor meer kwaliteit en efficiëntie door verdeling van zaken over de afdelingen. Economische en financiële strafzaken worden vanaf 1 februari 2021 enkel behandeld in Antwerpen, cybercrime in Mechelen en internationale rechtshulp in Turnhout.  (KB 16 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021).

Zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, Strafuitvoeringsrechtbank, Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

De zttingen vangen aan om 09.00 uur behoudens anders vermeld.

De agenda van de zitting kan u hier vinden.