Digitale inzage

31/01/2024

Zoals u weet, wordt er door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen sterk ingezet op het digitaliseren van de strafdossiers.

Oorspronkelijk was digitale inzage enkel mogelijk op de PC’s in het gerechtsgebouw. Sinds kort kan de inzage thuis of op kantoor gebeuren en is er de mogelijkheid tot afdrukken van het dossier.

Vanaf 01/02/2024 zetten we een volgende belangrijke stap!

Voortaan kunnen op onze rechtbank de dossiers voorlopige hechtenis online worden ingezien voor de drie afdelingen. We weten dat dit beantwoordt aan een reeds lang gestelde, zeer begrijpelijke vraag van de balie.

Het scannen van al deze dossiers vereist een zeer grote inspanning van de griffie (reden waarom dit niet overal gebeurt) en vraagt veel tijd.

Gelet op de hoge werkdruk en de engagementen die we aldus aangaan, zullen we tegelijk vanaf 01/02/2024 niet langer alle dossiers zowel digitaal als op papier aanbieden.

Inzage van gescande dossiers kan voortaan enkel digitaal. Dit zal van thuis of kantoor kunnen gebeuren. In het gerechtsgebouw kan dit via een kiosk-PC.

Inzage van papieren dossiers kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen. Werd het dossier nog niet gedigitaliseerd dan zal de inzage op de griffie gebeuren.

 

Concreet betekent dit:

Afdeling Antwerpen :

  • Vermits alle dossiers (gerechtelijke- en opsporingsonderzoeken) gedigitaliseerd werden zal de inzage van alle correctionele dossiers digitaal gebeuren (eventueel thuis of op kantoor).
  • Inzage is mogelijk via een kiosk-PC op de griffie of in het inzagelokaal gerechtsgebouw (D-vleugel, 2de verdieping).

Afdeling Mechelen :

  • Vermits alle dossiers gerechtelijk onderzoek en de dossiers opsporingsonderzoek met tenlasteleggingscode 30, 37 en 43 worden gedigitaliseerd zal de inzage van deze dossiers digitaal gebeuren (eventueel thuis of op kantoor).
  • Inzage is mogelijk via een kiosk-PC op de griffie
  • De andere dossiers worden in papier op de griffie ingekeken.

Afdeling Turnhout :

  • Vermits alle dossiers gerechtelijk onderzoek en de dossiers opsporingsonderzoek met tenlasteleggingscode 30, 37 en 43 worden gedigitaliseerd zal de inzage van deze dossiers digitaal gebeuren (eventueel thuis of op kantoor).
  • Inzage is mogelijk via een kiosk-PC op de griffie
  • De andere dossiers worden in papier op de griffie ingekeken.
     

Bij eventuele problemen kan er contact opgenomen worden via onderstaande mailadressen:

1. Voor alle opmerkingen i.v.m. de zichtbaarheid van documenten in gedagvaarde dossiers (Bv: stukken zijn onduidelijk, niet recto-verso, ontbrekende stukken, benaming van stukken, …)

Afdeling Antwerpen -  Scanteam.rea.antwerpen@just.fgov.be 

Afdeling Mechelen - correctioneel.rea.mechelen@just.fgov.be

Afdeling Turnhout - Griffie.correctioneel.rea.turnhout@just.fgov.be

2. Voor alle opmerkingen i.v.m. de zichtbaarheid van dossiers en technische bijstand (Bv: dossiers zijn niet zichtbaar, aanmaken account, hulp i.v.m. zoekopdrachten,…)

Alle afdelingen - Antwerpen.rea.justscan@just.fgov.be