Politierechtbank Limburg - afdeling Hasselt

afdeling van Politierechtbank Limburg

Openingsuren


De griffie van de politierechtbank bevindt zich op de eerste verdieping.

Openingsuren: van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen
8.30 uur tot 12.30 uur
13.30 uur tot 16.00 uur
De zittingszaal bevindt zich op het gelijkvloers.
Zittingen: deze beginnen steeds om 9.00 uur.

Iedere woensdag: strafrechterlijke zitting
Iedere donderdag: burgerlijke zitting


Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

De griffie van de politierechtbank bevindt zich op de eerste verdieping.

U dient zich bij binnenkomst in het gerechtsgebouw aan te melden aan de onthaalbalie. Vervolgens zal men u verder doorverwijzen naar de griffie van de politierechtbank.

lees meer lees minder

Over de rechtbank

GRATIS JURIDISCH ADVIES:

Waar:

Gerechtsgebouw Hasselt, Parklaan 25, 3500 Hasselt

Wanneer:

Elke maandag, dinsdag woensdag en vrijdag van 14.00u tot 15.30u.

Ontvangstlokaal BJB (eerste verdieping) AANMELDEN VOOR 15.00u!

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Limburg - afdeling Hasselt
afdeling van Politierechtbank Limburg

Griffies

Politierechtbank Limburg - afdeling Hasselt

afdeling van Politierechtbank Limburg

Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Gebouw

Bereikbaarheid

Het gerechtsgebouw bevindt zich op zo'n 100 meter van het trein- of busstation.

Parking is voorzien onder het gebouw, welke u deze bereikt via de "Grote Breemstraat". Deze parking is betalend en kan ENKEL betaald worden met een bankkaart.

Coronamaatregelen

Richtlijnen ingevolge coronavirus.

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden zullen de griffies van de vredegerechten en politierechtbank in Limburg vanaf 19.10.2020, werken met gesloten deuren en met een  minimale bezetting. Onderstaand vindt u alvast extra informatie hierover.

Dit blijft ook van kracht na de maatregelen genomen op 24.03.2021.

Enkel in uitzonderlijke en dringende omstandigheden (aantekenen hoger beroep – verrichtingen rijbewijs) kan men tot de griffie worden toegelaten.
 

Bij toegang tot de griffie  moeten regels van social distancing worden nageleefd zodat u mogelijks gevraagd zal worden om op de gang te wachten.
 

Op de  griffie gelden naast zeer strenge corona veiligheidsrichtlijnen navolgende richtlijnen:

         

 • U kan uw rijbewijs en betekening van het rijverbod in de brievenbus of in de voorziene postbak aan de deur van de griffie deponeren. Wij sturen u de nodige documenten op per post.

 

U kan de griffie bij voorkeur contacteren per telefoon of per mail

Alle contactgegevens zijn per afdeling in onderstaande weblink terug te vinden

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/politierechtbank-limburg#divisions
 

ZITTINGEN

De zittingen gaan in principe door zoals gepland.

Voor burgerlijke zaken geniet de schriftelijke behandeling in ieder geval de voorkeur.

 

 

U wordt geadviseerd u aan volgende veiligheidsvoorschriften te houden:

 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BETREFFENDE HET VERLOOP VAN DE ZITTING

 

 

 1. U wordt gevraagd uw handen te wassen vooraleer u de zittingszaal/raadkamer betreedt.
   
 2. Enkel diegenen die gedagvaard/opgeroepen zijn en desgevallend hun raadsman, worden toegelaten in de zittingszaal/raadkamer
   
 3. Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
   
 4. U neemt plaats op de daartoe voorziene stoelen.
   
 5. Bij de behandeling van de zaak blijft U achter de balie en respecteert u ten opzichte van de aanwezigen een afstand van minstens 1,5 meter.
   
 6. Er wordt gevraagd de pleidooien tot het minimum te beperken.
   
 7. Stukken worden neergelegd op de ervoor voorziene plaats.

 

 

Met dank voor uw medewerking.

Custom 1
Griffies

Griffies

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Aanvraag 747§2
Document PDF Word Excel Info
Aanvraag kopie
Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier hoger beroep
Document PDF Word Excel Info
Nota burgerlijke partijstelling
Document PDF Word Excel Info
Nota burgerlijke partijstelling met commentaar
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift 747§1
Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep

Sitemap