FAQ

Indien u meer informatie wenst te bekomen over de overtreding kan u dit op volgende manieren bekomen:

De griffie van de politierechtbank kan u niet verder helpen met enige informatie te verschaffen over de overtreding omdat wij niet in het bezit zijn van uw dossier.

Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van de politierechtbank te Halle.

Deze website heeft als doel om de rechtzoekende wegwijs te maken over de algemene werking van de politierechtbank.

Graag willen wij er u op wijzen dat het door de griffie enkel toegelaten is om algemene inlichtingen te verstrekken, deze informatie kan U ook terugvinden op de links onder "praktisch" (https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/brochures).

Het is echter verboden om juridisch en/of specifiek advies te geven door de griffie (art. 297 Ger. W.).  Daarvoor moet men zich richten tot een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een andere instantie. Een eerste oriënterend advies kan u gratis bekomen bij uw plaatselijke Commissie voor Juridische Bijstand.   

Zaken die tot de bevoegdheid van de politierechtbank behoren, kunnen eveneens onder een rechtsbijstandsverzekering vallen, U kan zich tot uw makelaar of rechtsbijstandsverzekeraar wenden voor meer info.

Bereikbaarheid

De politierechtbank van Halle heeft een ruime parking.

Hier kan u als bezoeker gebruik van maken.

Deze parking is gratis en er hoeft geen parkeerschijf gebruikt te worden.

 


 

 

 

Zittingen

De strafzittingen in de politierechtbank te Halle vinden elke maandag en woensdag plaats, vanaf 09u30.

De burgerlijke zitting heeft plaats elke donderdag, vanaf 09u30.

Inleidingen voor de burgerlijke zitting zijn mogelijk op de 3de en 4de donderdag van de maand.

 

Zowel de strafzitting als de de burgerlijke zitting zijn voor het publiek toegankelijk.

Territoriale bevoegdheid

Via onderstaande link kan u te weten komen of uw zaak aanhangig gemaakt kan worden voor de politierechtbank te Halle.

U dient zich hiervoor te baseren op de plaats van de feiten.