01

Tijdens de periode van 13 maart tot 10 mei 2020 werden ingevolge de coronacrisis slechts een beperkt aantal zaken behandeld.

Werd u in die periode gedagvaard en werd uw zaak uitgesteld dan kan u de datum en het uur van uitstel terugvinden via de rubriek "Uw dossier".

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
afdeling van Politierechtbank Antwerpen

Griffies

fax: 015/288.215

burgerlijke griffie : 015/288.237

correctionele griffie : 015/288.207

rijbewijzen : 015/288.211

boekhouding : 015/288.209

rekeningnummer: BE40 6792 0090 3063

e-mail algemeen: politierechtbankmechelen@just.fgov.be

e-mail rijbewijzen: mechelen.rijbewijzen@just.fgov.be

e-mail deskundigen (gerechtskosten): mechelen.deskundigen@just.fgov.be

 

Politierechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

afdeling van Politierechtbank Antwerpen

  • Keizerstraat 20 - 2800 Mechelen
  • 015 28 82 11
  • 015 28 82 15
Voorstelling

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Griffies

Griffies

fax: 015/288.215

burgerlijke griffie : 015/288.237

correctionele griffie : 015/288.207

rijbewijzen : 015/288.211

boekhouding : 015/288.209

rekeningnummer: BE40 6792 0090 3063

e-mail algemeen: politierechtbankmechelen@just.fgov.be

e-mail rijbewijzen: mechelen.rijbewijzen@just.fgov.be

e-mail deskundigen (gerechtskosten): mechelen.deskundigen@just.fgov.be

 

Nieuws

Overzicht vakantiezittingen (juli-augustus ) politierechtbanken Antwerpen

Bijlagen

Bijzonder reglement 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Grievenformulier
Toelichting bij grievenformulier

Blanco verzoekschrift hoger beroep na administratieve sanctie

Document PDF Word Excel Info
Verzoekschrift hoger beroep administratieve sanctie
Toelichting hoger beroep administratieve sanctie

Sitemap