Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Openingsuren


Griffie
De griffie is elke werkdag open van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u.
Hier kan u terecht voor praktische inlichtingen.
De wet (artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek) verbiedt ons echter om advies te geven in concrete zaken.

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Griffies

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

afdeling van Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Voorstelling

Gebouw

Het 'Vlinderpaleis' aan de Bolivarplaats werd in het voorjaar van 2006 in gebruik genomen. U vindt hier informatie over het gebouw.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Via deze pagina  kan u opzoeken welke rechtbank / afdeling bevoegd is.

Bereikbaarheid

Te voet: het gerechtsgebouw ligt op wandelafstand van het historisch centrum/Groenplaats (ong. 25 min. via Nationalestraat en Volkstraat) en het station Antwerpen-Zuid (ong. 10 min).

Met de fiets: volg de gemarkeerde fietsroutes naar Antwerpen centrum. Via fietspad de Leien ten einde fietsen. Op de Bolivarplaats bevindt zich ook een Velo-station. Meer info via www.velo-antwerpen.be/

Met de trein: aankomst in Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem of Antwerpen-Zuid. Internationale treinen en de Thalys Parijs-Brussel-Amsterdam komen aan in Antwerpen-Centraal. Het station Antwerpen-Zuid ligt op wandelafstand van het gerechtsgebouw.

Met tram of bus: de Bolivarplaats is makkelijk te bereiken met tram en bus. Tramlijnen 4 en 12 hebben een halte voor het gerechtsgebouw. Voor meer informatie kan u beroep doen op de routeplanner van de vervoersmaatschappij De Lijn: www.delijn.be .

Met de auto:

Vanuit A12 Bergen op Zoom, vanuit E19 Breda-Amsterdam: volg afslag 1 Antwerpen-Centrum/Merksem Volg in Antwerpen de Scheldekaaien of de Leien tot in Antwerpen-Zuid

Vanuit E313 Keulen - Aken, Luik - Hasselt, vanuit E34 Turnhout - Eindhoven: volg de R1 Brugge/Gent/Brussel Neem de afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit A12 Brussel: volg Brugge/Gent/Antwerpen-Centrum In Antwerpen volg Hoboken/Singel/Schelde en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E19 Parijs-Brussel: neem afslag 5a Brugge/Gent/Breda/Luik Op de R1 neem afslag 5a Schelde/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid

Vanuit E17 Lille-Kortrijk-Gent: neem afslag 5a A12 Boom/Hoboken en kom aan in Antwerpen-Zuid 

Parkeren kan op de parking (betalend) achter het gebouw; rij hiervoor de Bolivarplaats voorbij en neem na het benzinestation Total de eerste straat links.

 

Reglementen

U vindt hier het reglement van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Zittingen

De zittingen vinden plaats van 09.30u. tot 12.30u.

Hier kan u het wekelijks schema van de zittingen downloaden.

Tijdens de maanden juli en augustus is volgende regeling van kracht:

 • de vakantiekamer houdt elke week zitting op dinsdag om 09.30u. in zaal C1. Zij behandelt alle zaken van gemeen recht, faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures. Deze kamer is belast met de behandeling van spoedeisende zaken, zoals voorzien in art. 335,4 Ger. W.
 • de zittingen van het kortgeding worden gehouden op dinsdag en vrijdag om 09.30u. in zaal B1.
 • de vorderingen zoals in kortgeding, kortgeding inzake intellectuele eigendomsrechten, alsook de vorderingen inzake het verzet betreffende beslag inzake namaak worden ingeleid telkens op dinsdag om 09.30u. in zaal B1.
Inlichtingen

Curatoren

Hier vindt u de lijst van curatoren die werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 25 juni 2020.

 

Klachten

In verband met klachten kan u terecht bij de afdelingsvoorzitter, mevrouw Ann Van den Kerkhof, via orb.antwerpen.secr.voorz@just.fgov.be  of via 03 257 84 04.

Varia

Hieronder vindt u algemene informatie die niet onder één van de rubrieken hierboven past

 • rechtenstudenten die interesse hebben in een vrijwillige stage kunnen voor meer informatie contact opnemen met rechter Frederic Blockx via frederic.blockx@just.fgov.be (link sends e-mail) of op 03 257 84 10. De zittingen zijn openbaar dus om gewoon een zitting bij te wonen is geen toestemming nog aanmelding nodig! (Het is helaas niet mogelijk op voorhand informatie te geven over welke zittingen interessant zouden kunnen zijn. Op het schema van de zittingen vindt u welke kamer welke materie behandelt en in welke zittingszaal die zetelt.)
Custom 1

Openingen

Recent uitgesproken faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van dinsdag.
Hier vindt u een overzicht van de uitgesproken faillissementen van donderdag.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van faillissementen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad
Voor eerder uitgesproken faillissementen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

 

Sluitingen

Recent gesloten faillissementen
Hier vindt u een overzicht van de gesloten faillissementen van de voorbije week.
Deze opsomming is louter informatief.
Voor de officiële publicaties van sluitingen verwijzen wij naar het Belgisch Staatsblad.
Voor eerdere sluitingen of eventuele wijzigingen verwijzen we eveneens naar het Belgisch Staatsblad.

Griffies

Griffies

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Aandachtspunten bij het neerleggen van publicatieformulieren kan u hier terugvinden.

Nieuws

De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen zoekt 2 assistenten dossierbeheer (niveau C) - m/v/x voor de afdeling Antwerpen (contract van onbepaalde duur + aanleg wervingsreserve).

Meer info m.b.t. de functie kan je hier terugvinden.

Solliciteren kan tot en met 24 augustus 2020 door je curriculum vitae, motivatiebrief en een kopie van je diploma te mailen naar orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be.

Hier kan u de beschikking terugvinden die donderdag 6 augustus 2020 werd uitgesproken in de procedure van KVC Westerlo tegen KBVB en Pro League.

Het persbericht dat 13 mei 2020 werd uitgestuurd n.a.v. het heropstarten van de inleidingszittingen van de Ondernemingsrechtbank kan u hier raadplegen.

De ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt 1 deskundige dossierbeheer in de primaire processen - niveau B voor haar afdeling Antwerpen (contract voor onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie vind je terug in het vacaturebericht als bijlage.

U kan uw kandidatuur stellen t.e.m. 8 mei 2020 door uw CV en motivatiebrief en kopie diploma te richten naar: orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be met referentie "contract voor onbepaalde duur 2020 - niveau B".

 

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen zoekt voor 4 van haar afdelingen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt) een assistent dossierbeheerder (contracten voor onbepaalde duur).

Meer info m.b.t. de functie vind je terug in het vacaturebericht als bijlage.

U kan uw kandidatuur stellen t.e.m. 8 mei 2020 door uw CV en motivatiebrief en kopie diploma te richten naar orb.antwerpen.secr.hoofdgr@just.fgov.be met referentie "contracten voor onbepaalde duur 2020 - niveau C".

Onderstaande zittingen in de afdeling Antwerpen worden tot nader order verplaatst naar een andere zittingszaal:

Kort geding op dinsdag van zaal C003 naar zaal B1

Zoals in kort geding en kort geding op woensdag van zaal C003 naar zaal B1

Kort geding op vrijdag van zaal C003 naar zaal B1

22e kamer op vrijdag van zaal C3 naar zaal C1

In het licht van de zorgwekkende evolutie van de Coronapandemie worden alle niet-dringende zittingen verdaagd, en dit tot 19 april.
Hier kan u de beschikking terugvinden aangaande de maatregelen die vandaag werden genomen.

De dienst rechtspersonen zal vanaf heden achter gesloten deuren werken, dit om u en de medewerkers van de desbetreffende dienst te beschermen.
Indien er bij de verwerking van de stukken problemen zouden rijzen, dan zullen onze diensten u schriftelijk contacteren.

We raden u ook aan om in de mate van het mogelijke de stukken digitaal neer te leggen.

Verder worden alle zittingen van de KOIM met onmiddellijke ingang opgeschort.
U zal een nieuwe oproepingsbrief met een nieuwe datum ontvangen.

Vanaf heden zal de KOIM tot nader order ook niet meer toegankelijk zijn voor het publiek.

Wij danken u voor uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen in deze uitzonderlijk ernstige situatie.

Partijen/raadslieden/curatoren worden voor de zitting van dinsdag 17 maart 2020 van Kamer 22 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen uitdrukkelijk verzocht om:

 • hun standpunt - in de mate van het mogelijke - voorafgaandelijk en schriftelijk mee te delen aan de griffie en vervolgens niet aanwezig te zijn op de zitting;
 • een telefoonnummer te bezorgen en telefonisch beschikbaar te zijn tijdens de zitting, zodat de rechtbank eventuele vragen per telefoon kan stellen.

Concreet:

Voor sluitingen van faillissementen, vorderingen in verband met verschoonbaarheid, kwijtschelding en/of beroepsverbod:

Aan de curatoren wordt verzocht:

 • afwezig te blijven;
 • de gefailleerde (zo mogelijk) te verwittigen dat de aanwezigheid ter zitting uitzonderlijk niet vereist wordt. Bij vragen zal de rechtbank trachten de curator telefonisch te contacteren. Partijen worden verzocht hun standpunt voorafgaandelijk en schriftelijk mee te delen aan de griffie.

Zo de rechtbank meent over onvoldoende informatie te beschikken om uitspraak te doen, of zo de rechtbank meent dat er onvoldoende tegenspraak gevoerd kon worden, zal de zaak uitgesteld worden naar een latere datum en worden de betrokkenen hiervan na de zitting verwittigd.

Voor dossiers die doorverwezen werden door de Kamer voor Ondernemingen in Moeilijkheden:

Aan partijen en raadslieden wordt verzocht:

 • hun standpunt in de mate van het mogelijke voorafgaandelijk en schriftelijk mee te delen aan de griffie en vervolgens niet aanwezig te zijn op de zitting;
 • een telefoonnummer te bezorgen en telefonisch beschikbaar te zijn tijdens de zitting, zodat de rechtbank eventuele vragen per telefoon kan stellen.

Voor gefixeerde pleitzaken / inleidingen:

Aan partijen en raadslieden wordt verzocht:

 • zo veel als mogelijk onderling afspraken te maken over de instaatstelling (bv. akkoord over een schriftelijke inberaadneming) en stukken digitaal neer te leggen;
 • hun standpunt, bijvoorbeeld over de instaatstelling, in de mate van het mogelijke schriftelijk mee te delen aan de griffie en vervolgens niet aanwezig te zijn op de zitting;
 • een telefoonnummer te bezorgen en telefonisch beschikbaar te zijn tijdens de zitting, zodat eventuele vragen per telefoon gesteld kunnen worden.

Bij vragen kunt u de Voorzitter van de Kamer contacteren via de griffie (03 257 85 43).

Nu er moet gewaakt worden dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de zittingszaal aanwezig zijn, zal de zitting in tijdsblokken worden opgedeeld zodat er slechts een beperkt aantal personen per keer effectief in de zittingszaal aanwezig is.

Advocaten worden verwezen naar de site van de Balie Provincie Antwerpen wat betreft de indeling van de rol van deze zitting in concrete tijdsvakken.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap