Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Openingsuren


OPENINGSUREN: Griffie: elke werkdag van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u. - Dienst rechtspersonen en vzw's: elke werkdag van 09.00u. tot 12.30u.

Lokaal nieuws


er zijn momenteel geen nieuwsartikels
01

De ondernemingsrechtbank te Antwerpen wordt in vijf afdelingen verdeeld. Klik hieronder om de verschillende afdelingen te bekijken.

 

lees meer lees minder
02

BUITEN WERKING STELLEN FAX

Vanaf 1 januari 2020 zullen de verschillende faxtoestellen in alle afdelingen van de ondernemingsrechtbank Antwerpen buiten werking worden gesteld.

Ter vervanging van de fax, kunnen de griffies voortaan bereikt worden via mail.
De e-mailadressen en richtlijnen kan u hier terugvinden.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Afdelingen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Bolivarplaats 20 bus 7
  2000 Antwerpen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Parklaan 25/6
  3500 Hasselt
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Voochtstraat 7
  2800 Mechelen
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • Kielenstraat 22 bus 4
  3700 Tongeren
Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout
Ondernemingsrechtbank Antwerpen
 • De Merodelei 11 - 13
  2300 Turnhout

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Missie

De ondernemingsrechtbank Antwerpen streeft naar een integere, consistente, tijdige en effectieve beslechting van geschillen in handelszaken. In de uitoefening van de haar toevertrouwde taken zorgt ze voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. In haar beslissingen hanteert ze een duidelijke en begrijpelijke taal.

Geschillen hebben een belangrijke impact zowel op individueel (onderneming), als op collectief niveau (handelsverkeer). Het brengt kosten met zich mee, het betekent tijdverlies en immobilisme, en heeft ook een weerslag op emotioneel vlak.

Dit besef zet de rechtbank en haar medewerkers ertoe aan om, rekening houdend met deze verschillende belangen, haar taak op een manier te organiseren dat ze de impact hiervan tot een minimum herleiden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die door de rechtzoekende kan en mag verwacht worden.

De rechtbank gaat kostenbewust om met publieke middelen.

De rechtbank werkt met mensen voor mensen.

De rechtbank wil dan ook een werkplek zijn waar mensen graag en met enthousiasme werken. Hoe meer tevreden mensen er zijn op het werk, hoe beter ze presteren, en omgekeerd.

Welbevinden op het werk, een professionele omkadering, kennisuitwisseling en permanente vorming van de magistraten, griffiers en gerechtspersoneel, dragen hiertoe bij.

De rechtbank is geen eiland, maar is zich bewust van het sociaal en economisch weefsel waarin ze actief is en waarvan ze deel uitmaakt. Ze speelt hierop in, zonder de afstand, discretie en objectiviteit te verliezen, nodig voor een integere en kwaliteitsvolle rechtspraak.

Beleid

Hier vindt u terug hoe leidinggevend kader van de ondernemingsrechtbank Antwerpen is samengesteld.

Actua

Hier vindt u de nota terug i.v.m. de aanpassing van de rolrechten sinds 1 februari 2019.

Voortaan is e-Deposit beschikbaar voor alle afdelingen.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

Naar aanleiding van de grote hervorming en hertekening van het gerechtelijk landschap, werden de vijf ondernemingsrechtbanken van de provincies Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en Limburg (Hasselt en Tongeren), samengevoegd tot één grote ondernemingsrechtbank Antwerpen.

De vroegere rechtbanken worden afdelingen van de grote rechtbank. Zij blijven als zittingsplaatsen behouden, waar men voor de meeste procedures, net als voor de hervorming, terecht kan.

Door de schaalvergroting vallen de arrondissementen samen met de provinciegrenzen. Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen bestaat uit twee arrondissementen, Antwerpen en Limburg.

In het bijzonder reglement is de behandeling van de bepaalde procedures gecentraliseerd per arrondissement. Zo worden de procedures in kortgeding en zoals in kortgeding, voor het arrondissement Antwerpen in de afdeling Antwerpen behandeld, en voor het arrondissement Limburg in de afdeling Tongeren.

De Europese Betalingsbevelen en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de afdelingen Turnhout en Hasselt voor respectievelijk het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Limburg.

Reglementen

Hieronder vindt u het nieuwe reglement. De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden: - Afdeling Antwerpen: Vanaf 1 september 2018 gebeuren de algemene inleidingen enkel nog op maandag voor de 20e kamer. De inleidingen inzake maritieme en transportzaken worden van dan af ook gecentraliseerd voor de 1e kamer. - Afdeling Tongeren: Vanaf 14 mei 2018 gebeuren de inleidingen van de zittingen in kort geding en zoals in kort geding op dinsdag om 09.30u. en niet meer op vrijdag. - Kleinere wijzigingen: Verder zijn er een aantal kleinere tekstuele wijzigingen en aanpassingen i.v.m. zittingsdagen en specialisatie van de kamers.

Zittingen

Op de pagina's van de verschillende afdelingen vindt u het schema van de zittingen in die afdeling.

Inlichtingen

Curatoren

U vindt hier een lijst van de curatoren voor alle afdelingen.
Het competentieprofiel voor de curatoren kan u hier terugvinden.

Formulieren

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Via deze link wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de website van het Europees e-justitieportaal.

Document PDF Word Excel Info
Leidraad
Voorbeeld Hasselt
Voorbeeld Turnhout
Document PDF Word Excel Info
Model afrekening
Document PDF Word Excel Info
Aangifte staking van betaling
Document PDF Word Excel Info
Model verzoekschrift summiere rechtspleging
Model aanmaning summiere rechtspleging

Sitemap